Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GİTY611 Çağdaş Sanatsal Okuryazarlıklar 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Çağdaş sanatların yeni yönelimleri ve içeriklerini çözümlemenin metodolojik, eleştirel, pedagojik, kültürel ve estetik kapsamlarını ortaya çıkarmak amacı söz konusudur.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Metin EKER, Dr. Öğr. Üyesi Engin GÜNEY, Dr. Öğr. Üyesi Tarık YAZAR
Öğrenme Çıktıları
  1. Gelenekse sanatlar ile çağdaş sanatlar arasındaki farkları bilir
  2. Sanatın geleneksel motivasyonları ile çağdaş motivasyonları arasındaki felsefi farkları bilir
  3. çağdaş sanatlarda gramatik unsurlar, çağdaş sanatçının kimlik bunalımlarını, çağdaş sanatın konumsal problemleri bilir
  4. Sanatta manipülasyon ve provokasyonların gerekçeleri ve çağdaş sanat yönetimi aktörlerinin müşterek bakış açılarını kavrar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Mitchell, W.J.T. (1980). The language of images. Chicago-London: The University of Chicago Press.2. Schroeder, J.E. (2002). Visual consumption. London-New York: Routledge. 3. Schirato, T. and Webb,J. (2004). Reading the visual. Australia: Allen and Unwin.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çağdaş sanatsal okuryazarlıklar dersi, gelenekse sanatlar ile çağdaş sanatlar arasındaki farklar, sanatın geleneksel motivasyonları ile çağdaş motivasyonları arasındaki felsefi farkları, çağdaş sanatlarda gramatik unsurlar, çağdaş sanatçının kimlik bunalımları, çağdaş sanatın konumsal problemleri, sanatta manipülasyon ve provokasyonların gerekçeleri ve çağdaş sanat yönetimi aktörlerinin müşterek bakış açıları, temalar ve problemler içinde çözümleme ve değerlendirme çalışmaları gibi içerikleri işlemektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Modern sanatın kavramları Okuma
2.Postmodern sanat kavramları Okuma
3.Sanatın sonu tezi ve sanatta yeni başlangıçlar Okuma
4.Çağdaş sanat ve kültür endüstrisi ilişkisi Okuma
5.Medya ve sanat ilişkileri Okuma
6.Medya üreticileri olarak sanat eserleri ve sanatçılar Okuma+Ödev
7.Postmodern sanatçı ve sanatsal kişilik profilleri Okuma
8.Çağdaş sanat estetiği ve yeni estetik olgular Okuma
9.Ara Sınav.
10.Sanatsal materyal, anlatı, mesaj iletimi ve kod açıcılık alışmaları Okuma
11.Çağdaş sanat ve sanatsal yeni trendler Okuma+Ödev
12.Kamusal sanat çakışmaları Okuma
13.Çağdaş sanat metin çözümlemeleri Okuma
14.Sanatta fütüristik eğilimler Okuma
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Sözlü Sınav120
Ev Ödevi230
Toplam130
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Alan Çalışması13113
Beyin Fırtınası11222
Bireysel Çalışma13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4416
Okuma13339
Ev Ödevi224
Toplam187