Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GİTY606 Kültürel Antropoloji ve Sanat 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Kültürel antropolojinin küreselleşen dünyada kazandığı önemi ve özelliklerini değerlendirmek, sosyal/kültürel antropoloji disiplininin tarihsel gelişimini, temel kavramlarını, antropololjik kuramları, ilgilendiği konuları ve antropoloji-sanat ilişkisini değerlendirmek amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst. Prof. Dr. Tarık YAZAR,
Öğrenme Çıktıları
  1. Kültürel antropolojinin bir bilim olarak kökenini, alt alanlarını, gelişimini, tarihçesini ve temel kavramlarını değerlendirebilir.
  2. Antropolojide ileri düzeyde etnografya örneklerinden metinler okuyarak tartışabilir, araştırma yöntemlerini ve gözlem yönteminin etik sorunlarını tartışabilir, eleştirel düşünebilir.
  3. Sanat-kültür analizi yapabilir, bütüncül bakış açısı geliştirebilir ve sosyal organizasyon biçimlerini değerlendiresilir.
  4. Sosyal/kültürel antropolojide Aile, evlilik, akrabalık, soy kavramlarını, kültür içerisindeki rolünü ve farklı kültürlerdeki görünümlerini değerlendirebilir.
  5. Kurumların, sembollerin, sosyal yapıların etkileşimini, zaman içerisindeki değişimini ve farklı formlar altında görünümlerini karşılaştırabilir ve kültürel değişim olgusunu yorumlayabilir.
  6. Antropoloji-sanat ilişkisini bilir, Farklı coğrafyalarda, farklı ekolojik koşullarda yaşayan değişik kültürleri anlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Tezcan, Mahmut, 52008). Kültürel Antropoloji-Giriş, Maya Akademi, İstanbul.
2. Bates, Daniel G. (2009). XXI.y.yılda Kültürel Antropolji, “İnsanın Doğadaki Yeri”. İstanbul Bilgi Üniversitesi.
3. Auge, Marc, (2005). Antropoloji, dost Kitabevi.
4.Mauss, Marcel, (2001). Sosyoloji ve Antropoloji, Doğu-Batı yayınevi.
5. Bock, Philip K., (2001). İnsan Davranışının Kültürel Temelleri, İmge Yayınevi.
6. Özbudun, Sibel, (2005). Antropoloji: Kuramlar Kuramcılar, Dipnot yayınevi.
7. Kottak, Conrad Philip, (2001). Antropoloji: İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış.
8. Haviland, William A. (2008). Kültürel Antropoloji. Çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
9. Wulf, Christoph. (2004). 2009. Tarihsel Kültürel Antropoloji. Çev. Özgür Dünya Sarısoy. Ankara: Dipnot Yayınları. s. 109-134.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Antropoloji ve kültür ilişkisi, Kültürel Antropolojinin temel konuları ve kültürlerin özellikleri, modern İnsanın kökeni, Antropolojik kuramlar, toplumsal cinsiyet, evlilik, aile ve akrabalık sistemleri, kültürler arasındaki farklılıkların nedenleri, sosyal organizasyonlar, kültür ve sanat ilişkileri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Antropoloji nedir?, Tarih öncesi ilkel topluluklar, Kültürel Antropolojinin temel konuları ve kültür’ün özellikleri. Araştırma/İnceleme
2.Antropoloji ve kültürle ilgili temel kavramlar, Tarih öncesi ve ilk çağ uygarlıkları. Araştırma/İnceleme
3.Kültürel antropoloji ve sanat ilişkisinin değerlendirilmesi. Araştırma/İnceleme
4.Kültürel antropoloji ve sanat ilişkisinin değerlendirilmesi. Araştırma/İnceleme
5.Modern İnsanın kökeni, ilkel düşünce ve ilkel zihniyet. Araştırma/İnceleme
6.Fiziksel Antropoloji, Kültürel Antropoloji ve Etnoloji. Araştırma/İnceleme
7.Sosyal/Antropolojik kuramların gelişmesi, işlevselci akım, birey ve toplum. Araştırma/İnceleme
8.Kültür, ekoloji, üretim ve ekonomik antropoloji biçimleri, (mal ve hizmet üretimi ve tüketimi). Araştırma/İnceleme
9.Ara Sınav
10.Yaşam biçimlerine göre toplum türleri ve sanat. Araştırma/İnceleme
11.Sosyal Organizasyonlar, kültür ve kişilik ilişkileri. Araştırma/İnceleme
12.Eğitim Antropolojisi ve Din Antropolojisi. Araştırma/İnceleme
13.Kültürel Değişim, Küreselleşme ve Antropoloji Araştırma/İnceleme
14.Uygulamalı Antropoloji ve genel değerlendirme. Araştırma/İnceleme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Tartışma10220
Soru-Yanıt14228
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9218
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Okuma11222
Ev Ödevi12224
Toplam188