Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PSİ605 İleri Deneysel Psikoloji 927001 1 1 0
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında temel olarak deneysel yöntemler ayrıntılı olarak ele alınmakta olup deneysel yöntemin bilişsel psikolojideki uygulamalarını incelenmektedir. Bu dersin temel amacı deneysel araştırma yöntemleri incelemek; deneysel düzenin temel ilkelerini öğretmek; eleştirel makale okuma becerisi kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Murat Kurt
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Davis, S.F. (2003). Handbook of Research Methods in Experimental Psychology. Malden, MA : Blackwell Pub.2. Kantowitz, B.H., Roediger III, H.L. & Elmes, D.G. (2014). Deneysel Psikoloji (Çev., N. Er & Y.A. Duyan). Ankara: Nobel.3. Karakaş, S. (1988). Bilimsel Psikoloji. Ankara: TBMM Vakfı Ofset Tesisleri4. Levine, G. & Parkinson, S. (1994). Experimental Methods in Psychology. Hillsdale, New Jersey: Lawrance Erlbaum Associates.5. Topsever, Y. (1991). Psikolojide Araştırma, Deney ve Analiz. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi6. Robinson, P.W. (1981). Fundamentals of Experimental Psychology. New Jersey: Prentice-Hall Inc.7. Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E.B. (1997). Research Methods in Psychology (4th Ed.). New York: McGraw-Hill. 8. Solso R.L. ve Johnson H.M. (2005). Psikolojide Deneysel Yönteme Giriş: Vaka Yaklaşımı, (Çeviri Editörü, Ayşe Ayçiçeği). İstanbul: Kitabevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Ders kapsamında deneysel yöntemlere ek olarak deneysel psikolojinin ilkeleri ve uygulamaları algı, öğrenme, bellek, problem çözme, düşünme ve karar verme çalışmaları kapsamında ele alınacaktır
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Toplam0