Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PSİ609 İleri Sosyal Psikoloji 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Sosyal psikolojideki temel konuları ayrıntılı bir düzeyde inceleyebilme, ilgili kuram ve araştırmaları karşılaştırılmalı ve eleştirel bir tarzda değerlendirebilme, psikolojik ve sosyal olay, olgu ve durumları sosyal psikolojik bakış açısıyla analiz edebilme ve değerlendirme becerisi kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Augoustinos, M., ve Reynolds, K.J. (Eds). (2001). Understanding prejudice, racism, and social conflict. London: Sage.Baumeister, R. F. and Finkel, E. J. (2010). Advanced social psychology. NewYork: Oxford University Press.Brock, T.C., ve Gren, M.C. (Eds.). (2005). Persuasion: Psychological insights and perspectives (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.Duck, S. (2007).Human relationships (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.Gilbert, D.T., Fiske, S.T. ve Lindzey, G. (Eds.) (2010). Handbook of social psychology (5th ed.), New York: WileyHewstone, M., Stroebe, W. and Klaus, Jonas. (2012). Introduction to social psychology, (Fifth Ed.). NewYork: Wiley-Blackwell.Michener, H. A., DeLamater, J. D., Schwartz, S. H. and Merton, R. K. (1990). Social psychology (Second Edition). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. Saks, M. J. and Krupat, E. (1988). Social psychology and its applications. New York: Harper & Row.Schneider, D.J. (2004). The psychology of stereotyping. New York: Guilford.Oskamp, S., ve Schultz, P.W. (Eds.). (2005). Attitudes and opinions (3rd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.Van Lange, P. A.M., Kruglanski, A.W. and Higgins, E.T. (2012). Handbook of theories of social psychology. Tousand Oaks, CA: Sage Publications.Sosyal psikoloji. (2009). Nuri Bilgin (Ed.). (3. Baskı). İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş (12. Basım). İstanbul: Evrim.Freedman, J. L., Sears, D. O. ve Carlsmith, J. M. (1989). Sosyal psikoloji. Ali Dönmez (Çev.). İstanbul: İmge.Taylor, S. E., Peplau, L. A., Sears, D. O. (2010). Sosyal psikoloji (2. Baskı). Ali Dönmez (Çev.). Ankara: İmge. Krech, D. ve Crutchfild, R. S. (1980). Sosyal psikoloji: teori ve problemler (3. Baskı). Erol Güngör (Çev.). İstanbul: Ötüken. Arkonaç, S. A. (2008). Sosyal psikolojide insanları anlamak: deneysel ve eleştirel yaklaşımlar. Ankara: Nobel.Ulusal ve uluslararası dergilerdeki konularla ilgili makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sosyal psikolojinin tanımlanması
2.Sosyal psikolojinin tarihsel gelişimi
3.Sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem
4.Sosyal etki ve uyma
5.Uyma davranışını etkileyen etkenler
6.Tutumlar: kavramsal çerçeve
7.Tutum ve davranış ilişkisi
8.Tutum değişimiyle ilgili kuramsal yaklaşımlar
9.Tutum değişimini etkileyen faktörler
10.Kalıplaşmış tutumlar
11.İletişim ve propaganda: teorik ve kavramsal çerçeve
12.İletişim ve propaganda: temel ögeler ve özellikler
13.Propaganda türleri ve propaganda örnekleri
14.Temel ikna teknikleri
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Bireysel Çalışma14798
Toplam186