Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PSİ610 Sosyal Psikolojide Güncel Konular 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sosyal psikolojiyle ilgili güncel konuları incelenmek ve değerlendirmektedir. Sosyal psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçları güncel problemlerle ilişkilendirilir. Sosyal psikolojiyle ilgili öne çıkan konu ve araştırmalar, olgu ve olaylar ayrıntılı bir şekilde incelenir, ilgili kuram ve araştırmalara bağlı olarak karşılaştırılmalı ve eleştirel bir tarzda değerlendirilerek rapor halinde sunulur. Eğitim, sağlık, tüketim, reklam ve politika gibi konularla ilgili sosyal psikolojik değerlendirme örneklerine yer verilir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Baumeister, R. F. and Finkel, E. J. (2010). Advanced social psychology. NewYork: Oxford University Press.
Coats, E. J. & Feldman, R. S. (2001). Classic and contemporary readings in social psychology. Prentice-Hall, US.
Gilbert, D.T., Fiske, S.T. ve Lindzey, G. (Eds.) (2010). Handbook of social psychology (5th ed.), New York: Wiley
Hewstone, M., Stroebe, W. and Klaus, Jonas. (2012). Introduction to social psychology, (Fifth Ed.). NewYork: Wiley-Blackwell.
Michener, H. A., DeLamater, J. D., Schwartz, S. H. and Merton, R. K. (1990). Social psychology (Second Edition). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.
Ruscher, J. B. & Hammer, E. Y. (2009). Current directions in social psychology. Prentice-Hall, New Jersey.
Saks, M. J. and Krupat, E. (1988). Social psychology and its applications. New York: Harper & Row.
Van Lange, P. A. M., Kruglanski, A.W. and Higgins, E.T. (2012). Handbook of theories of social psychology. Tousand Oaks, CA: Sage Publications.
Sosyal psikoloji. (2009). Nuri Bilgin (Ed.). (3. Baskı). İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş (12. Basım). İstanbul: Evrim.
Freedman, J. L., Sears, D. O. ve Carlsmith, J. M. (1989). Sosyal psikoloji. Ali Dönmez (Çev.). İstanbul: İmge.
Taylor, S. E., Peplau, L. A., Sears, D. O. (2010). Sosyal psikoloji (2. Baskı). Ali Dönmez (Çev.). Ankara: İmge.
Arkonaç, S. A. (2008). Sosyal psikolojide insanları anlamak: deneysel ve eleştirel yaklaşımlar. Ankara: Nobel.
Konularla ilgili ulusal ve uluslararası dergilerdeki makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sosyal biliş /sosyal algı
2.İzlenim oluşturma
3.Atıf kuramları
4.Zihinsel kestirme yöntemler
5.Grup yapısı ve dinamiği
6.Grup yapısı ve süreci
7.Liderlik
8.Kültür ve benlik; benlik ve kimlik
9.Sevgi ve çekicilik
10.Özgeci davranış
11.Kişilerarası ilişkiler ve çekim
12.Gruplararası ilişkiler
13.Sosyal karşılaştırma; sosyal temsiller
14.Saldırganlık ve şiddet
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Bireysel Çalışma14798
Toplam187