Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PSİ604 Klinik Nöropsikoloji 927001 1 1 0
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı; serebro vasküler olaylar, travmatik beyin hasarı, Alzheimer tipi demans, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, amnezi, afazi ve ihmal sendromu gibi patolojilere eşlik eden nöropsikolojik profilleri belirlemektir. Dersin diğer amaçları ise nöropsikolojik değerlendirmenin ilkelerini ve yöntemlerini tanıtmak; nöropsikolojik testleri ölçtükleri özelliklere göre ayrıntılı olarak incelemek; nöropsikolojik rehabilitasyon yaklaşımlarını tanıtmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Murat Kurt
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. D'Amato, R.C. and Hartlage, L.C. (2008). Essentials of Neuropsychological Assessment (2nd Ed.). New York: Springer Publishing Company.2. Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E. ve Doğutepe Dinçer, E. (2013). Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT-Yetişkin. Konya: Eğitim Kitabevi.3. Lezak, M. (2004). Neuropsychological Assessment, 4th Edition. New York: Oxford U. Press.4. Morgan, J.E. and Ricker, J.H. (2008). Textbook of Clinical Neuropsychology, New York: Taylor & Francis.5. Snyder, P.J., Nussbaum, P.D. & Robins, D.L. (2006). Clinical Neuropsychology: A Pocket Handbook for Assessment (Second Ed.), Washington, DC: American Psychological Association.6. Kolb, B. and Whishaw, I.Q. (2008). Fundamentals of Human Neuropsychology (6th Ed.). New York: W.H. Freeman and Company
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders nöropsikolojik değerlendirmen ilkeleri, yöntemleri, nöropsikolojik testlerin tanıtımını; bazı nörolojik yetersizliklerin nöropsikolojik profilini gözden geçirilmesini ve nöropsikolojik rehabilitasyon yöntemlerinin tanıtılmasını içermektedir
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Klinik nöropsikoloji ve uygulama alanları: Dersin genel tanıtımı
2.Dikkat Bozuklukları
3.Uzaysal Biliş Bozuklukları
4.Agnoziler
5.Amnezi
6.Afazi
7.Serebrovasküler olaylarda nöropsikolojik profil
8.Travmatik beyin hasarlarında nöropsikolojik profil
9.Yaşlanma ve hafif bilişsel bozukluklar
10.Alzheimer tipi demansda nöropsikolojik profil
11.ADHD’de nöropsikolojik profil
12.Epilepsi ve epileptik olmayan nöbetlerde nöropsikolojik profil
13.MS nöropsikolojisi
14.Dersin genel değerlendirilmesi ve konu tekrarı
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Toplam0