Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MEİ619 İnfografik 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bilgi, veri ve bilgi birikimlerini görünür kılacak bilgi görselleştirmeleri üzerine araştırmalar yapmak, bilgilendirme grafiği’nin tanımı ve özellikleri, tıbbi illüstrasyonlar, anatomik çalışmaların incelenmesi, tıp alanıyla ilgili bilgilendirme grafiği (infografik) tasarımların yapılması, sosyal medya ve infografik tasarımları, bilgi, fikir, görsellik ve planlama çalışmaları, çevresel grafik tasarım ve uygulamaları, piktogramlar, işaretler, simgeler, günümüz bilgi grafikleri, modern haritalar, transit ağları, trafik ve diğer kamu işaretleri, görsel yönlendirme, işaretleme ve bilgilendirme tasarımları, görsel iletişim kültürü ve kullanıcı odaklı tasarım çalışmalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Ali TOMAK, Assoc. Prof. Dr. Ali SEYLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilgi, veri ve bilgi birikimlerini görünür kılacak bilgi görselleştirmelerini yapabilir.
  2. Bilgilendirme temelli uygulama alanlarına geniş bir açıdan bakabilme becerisi kazanabilir.
  3. Yoğun bilgi içeriklerini yalın olarak tasnifleyerek kullanılabilir hale getirebilir.
  4. Görsel iletişim kültürü ve kullanıcı odaklı infografik çalışmalarını yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Ön koşul dersi bulunmamaktadır.
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Banes, Phil, Catherine Dixon, (2008). Signs: Lettering In The Environment, UK: Laurence King Publisher.
2. Chris Calori, Wayfinding and Signage Design.
3. Charlotte, Peter Fiell, (2003). Graphic Design for The 21st Century, Köln:Taschen Press.
4. Tufte, Edward, Visual Display of Quantitative Information.
5. Ferguson, George, (1961). Sign And Symbols In Christian Art, Oxford Üniversity Press.
6. Gordon, B., Gordon, M., 2002. Dijital Graphic Design, London: Cambridge, Thames and Hudson Ltd.
7. Grafik Tasarım Görsel İletişim Kültürü Dergisi, Sayı:28, 2009, İst.
8. Armstrong, Helen, Grafik Tasarım Kuramı.
9. Hübner, Abdullah, Pictograms Icons and Signs.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, bilgi, fikir, görsellik ve planlama çalışmaları, çevresel grafik tasarım ve uygulamaları, tıbbi illüstrasyonlar, anatomik çalışmaların incelenmesi, tıp alanıyla ilgili bilgilendirme grafiği (infografik) tasarımları, piktogramlar, işaretler, simgeler, ve günümüz bilgi grafiklerinin kavratılarak uygulamalarının yapılması, sosyal medya ve infografik tasarımları, modern haritalar, transit ağları, trafik ve diğer kamu işaretleri, görsel yönlendirme, işaretleme ve bilgilendirme tasarımları, görsel iletişim kültürü ve kullanıcı odaklı bilgilendirme grafiği tasarım çalışmalarını içermektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İnfografik (Bilgilendirme grafiği) tanımı, içeriği ve özelliklerinin sunumu. Uygulama/Pratik
2.Sosyal medya ve infografik tasarımları, bilgi, fikir, görsellik ve planlama çalışmaları. Uygulama/Pratik
3.Çevresel grafik tasarım ve uygulamaları, piktogramlar, işaretler, simgeler, modern haritalar, transit ağları ve günümüz bilgi grafiklerinin tanıtımı. Uygulama/Pratik
4.Toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla yapılan görsel yönlendirme ve bilgilendirme tasarımları. Uygulama/Pratik
5.Görsel iletişim kültürü ve kullanıcı odaklı bilgilendirme grafiği tasarım çalışmaları. Uygulama/Pratik
6.Tıp alanıyla ilgili infografiklerin incelenmesi, örnek çalışma konu seçimi ve bilgi toplama. Uygulama/Pratik
7.İnfografik içerik görselleştirme teknikleri ve proje çalışması. Uygulama/Pratik
8.İnfografik içerik geliştirme ve görselleştirme. Uygulama/Pratik
9.Ara Sınav
10.Geliştirilen İnfografik içeriklerinin değerlendirilmesi Uygulama/Pratik
11.İnfografik içerik görselleştirme. Uygulama/Pratik
12.İnfografik içerik görselleştirme. Uygulama/Pratik
13.İnfografik içerik görselleştirme. Uygulama/Pratik
14.İnfografik örnek çalışmaların kritiği ve uygulamaların sunumu. Uygulama/Pratik
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13452
Uygulama/Pratik6424
Problem Çözümü8216
Proje Sunma6318
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6318
Performans6424
Toplam190