Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM539 Sosyal Antropoloji 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Sosyal antropoloji ile ilgili temel kavramları, ilkeleri ve kuramları öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üye. Nuran MUMCU
Öğrenme Çıktıları
  1. Antropolojinin kapsamı ve dört disiplin yaklaşımı hakkında bilgi sahibi olma
  2. Evrenselcilik, bütüncüllük, entegrasyon ve kültürel görelilik gibi, sosyal antropolojinin temel temalarını ve bu disiplinin insanı inceleyen diğer disiplinlerle arasındaki ortaklıkları ve ayrışmaları açıklayabilme
  3. Kültür kavramının tarihçesi hakkında bilgi sahibi olacak ve neden bu kavramı tanımlamanınzor olduğunu;kültürleri anlayabilmek için nasıl kullanılması gerektiğini söyleyebilme
  4. Teorinin ne olduğunu ve antropolojideki önemini kavrayacak ve disiplinin temel kuramsal yaklaşımlarını tanıma
  5. Kültür ve iletişim, ekonomik sistemler, siyasi sistemler, evlilikve akrabalık, etnisite ve toplumsal tabakalaşma,sosyalleşme ve toplumsal cinsiyetve din gibi kültürel antropolojinin temel konu alanları hakkında bilgi sahibi olma
  6. Günümüz Dünya sisteminin, gerek disiplinin kendisi gerekse sorunsalınıoluşturan konular üzerindeki etkilerini kavrama
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)Bates, Daniel G. 2009. 21. Yüzyılda Kültürel Antropoloji, Çev: H.Ü. Öğretim Üyeleri, Ankara, İstanbul Bilgi Ün. Yayınları.
2)Diasio N. 2003. “Traders, missionaries and nurses,” and much more. Early
trajectories towards medical anthropology in The Netherlands.
Medische Antropologie 15:263-286.
3)Kaplan, M. SAĞLIK VE KÜLTÜR’ÜN BULUŞTUĞU ALAN: TIBBİ ANTROPOLOJİ. Folklor/Edebiyat, (64), 225-235.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Antropolojinin ve temel alt disiplinlerinin tanıtımı, kültür kavramı ve başlıca kültürel öğelerin değerlendirilmesi ile antropoloji kuramlarının öğrenilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Antropolojiye giriş Yok Yok
2.Sosyal antropolojinin kapsamı Yok Yok
3.Sosyal antropoloji ve insanı inceleyen diğer disiplinler Yok Yok
4.Kültür kavramı Yok Yok
5.Teori ve antropoloji Yok Yok
6.Antropolojik çalışmalarda temel kuramsal yaklaşımlar Yok Yok
7.Aile, akrabalık Yok Yok
8.VİZE SINAVIMIDTERN EXAM Yok Yok
9.Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet Yok Yok
10.Ekonomik ve Siyasal antropoloji Yok Yok
11.Kültürel antropolojinin başlıca konu alanlarında öğrenci sunumu Yok Yok
12.Kültürel antropolojinin başlıca konu alanlarında öğrenci sunumu Yok Yok
13.Günümüz dünyasında sosyal antropoloji ve disiplini etkileyen meseleler Yok Yok
14.Günümüz dünyasında sosyal antropoloji ve disiplini etkileyen meseleler Yok Yok
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Bütünleme Sınavı130
Tartışma110
Soru-Yanıt110
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı180
Final Sınavı için Bireysel Çalışma120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma14114
Soru-Yanıt14228
Seminer326
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Okuma14114
Performans14114
Toplam151