Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM502 Hemşirelik Esasları II 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin, ülke gereksinimleri doğrultusunda güncel sağlık bakım gereksinimlerini belirleme, çözüm stratejileri geliştirme, sağlık bakım kalitesini belirleme, hemşirelik esasları dersinin öğretiminde ileri düzeyde bilgi, tutum ve beceri kazanmasını ve geliştirmesini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Zeliha KOÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Hemşirelik becerilerini profesyonel ilkeler doğrultusunda uygulaması
  2. Özel hasta gruplarının hemşirelik bakımı yürütmesi
  3. Hasta ve çalışanlar için risk taşıyan faktörleri kavraması hedeflenmektedir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Berman A, Snyder S, Kozier B et al. (2008) Kozier & Erb’s Fundamentals of Nursing. Concepts, Process and Practice, 8th ed., St. Louis.
2.Çakırcalı E (1998) Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar, Geliştirilmiş 2.Baskı, İzmir.
3.Potter PA, Perry AG (2005) Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice. 6th edition, St. Louis The C.V. Mosby Company.
4.Taylor C, Lillis C, Lemore P ve ark. (2008) Fundamentals of Nursing – The Art and Science of Nursing Care. 6th ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company.
5.Ulusoy MF, Görgülü RS (1996) Hemşirelik Esasları- Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, Cilt:1, 2. Baskı, Ankara: 72 TDFO Ltd. Şti.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Yaşamsal belirtiler , İlaç uygulamaları, Yaşam kalitesi, Yatak istirahatinin organizma üzerine etkisi, AIDS, Hepatit, Enfeksiyon kontrol uygulamaları, Sıvı-elektrolit dengesi, Şok, Çalışan güvenliği, Solunum sistemi uygulamaları, Düşmeler, sindirim sistemi uygulamaları, Üriner sistem uygulamaları, Palyatif bakım
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yaşamsal belirtiler
2.İlaç uygulamaları
3.Yaşam kalitesi
4.Yatak istirahatinin organizma üzerine etkisi
5.AIDS, Hepatit
6.Enfeksiyon kontrol uygulamaları
7.Sıvı-elektrolit dengesi
8.Şok
9.Çalışan güvenliği
10.Solunum sistemi uygulamaları
11.Düşmeler
12.Sindirim sistemi uygulamaları
13.Üriner sistem uygulamaları
14.Palyatif bakım
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Derse Katılım125
Uygulama/Pratik125
Tartışma125
Soru-Yanıt125
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14228
Tartışma14114
Bireysel Çalışma14456
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Toplam150