Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM512 İç Hastalıkları Hemşireliği I 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin sağlığı, hastalığı, homeostasizi, rehabilitasyonu, bağışıklığı, onkolojiyi, ekip çalışmasını, sıvı elekrolit-asit baz denge ve dengesizliklerini, şoku, devamlı yatan hasta bakımını, yaşlı hasta bakımını, ve terminal dönemdeki hasta bakımını öğrenmelerini sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üy. Afitap ÖZDELİKARA
Öğrenme Çıktıları
  1. Sağlık, hastalık ve homeostazisi tanımlayabilir.
  2. Rehabilitasyon ve ekip çalışmasının önemini, kapsamını, hedeflerini ve yararlarını bilir.
  3. Kanserin hemşirelik tanılarını belirleyebilir ve uygulamaları bilir.
  4. Sıvı-elektrolit ve asit-bazların görevlerini, dengesinin bozulduğu durumları, dengesizlik belirtilerini tanıyabilir ve uygun hemşirelik girişimlerini bilir.
  5. Yaşlılık sorunlarını kavrayabilir.
  6. Terminal evredeki hasta ve devamlı yatan hastanın özelliklerini bilir ve gerekli hemşirelik girişimlerini bilir.
  7. Şoktaki hastada hemşirelik girişimlerini planlar ve değerlendirir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Akdemir N, Birol L, ed. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, İstanbul Vehbi Koç Vakfı yayınları No : 2, 2005. • Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Textbook of Medical Surgical Nursing. 11th Edition. Lippincott Williams&Wilkins. Pennsylvania 2008. • Akbayrak N, İlhan ES, Ançel G, Albayrak A. Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut). Alter Yayıncılık, Ankara Nisan 2007. • Braunwald E, Faucı AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL. Harrison İç Hastalıkları Prensipleri. Çeviri Ed: Sağlıker Y. Nobel Tıp Kitabevleri, 2004. • Dırksen R, Lewıs M, Heıtkemper M. İç ve Cerrahi Hastalıkların Bakımında Klinik Rehber. Çeviri Ed: Tüzer T. Damla Matbaacılık, Ankara 2007. • Durna Z. İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Rehberi. Cinius yayınları, İstanbul 2009. • Elektronik kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sağlık, Hastalık ve Homeostazis, Sıvı Elektrolit Denge ve Dengesizlikleri, Asit Baz Denge ve Dengesizlikleri, Şok, Rehabilitasyon, Ekip çalışması, Devamlı Yatan Hasta Bakımı, Yaşlılık ve yaşlı hasta bakımı, Kronik hastalıklar, Bağışıklık, Onkoloji, Terminal dönem hasta bakımı.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sağlık, Hastalık
2.Homeostazis
3.Sıvı Elektrolit Denge ve Dengesizlikleri
4.Asit Baz Denge ve Dengesizlikleri
5.Şok
6.Rehabilitasyon
7.Ekip çalışması
8.VİZE SINAVI
9.Devamlı Yatan Hasta Bakımı, Yaşlılık ve yaşlı hasta bakımı
10.Kronik hastalıklar
11.Onkoloji
12.Bağışıklık
13.Terminal dönem hasta bakımı
14.FİNAL SINAV
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12020
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Toplam147