Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY611 Modern Estetik ve Sanat 927001 1 1 2
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Sanatsal dönemselleştirmenin başlıca kapsamı olarak modern sanat ve modern estetik arasındaki ilişkinin süreç farklılıkları fe felsefi temellendirmeleri açısından incelenmesi ile elde edilecek değerlendirmelerin resim sanatında ve çağdaş resim sanatı gelişiminde dinamik olarak katkılarının olup olmadığının ortaya çıkarılması, bu dersin amacı olarak sunulabilir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr.Engin GÜNEY
Öğrenme Çıktıları
  1. Modernizm ve estetiğin bilimsel temellerini kavrayabilmek
  2. Resim sanatı açısından modern dönemselleştirmeleri irdelemek
  3. Modern sanat ve modernist estetik anlayışlar arasındaki müştereği betimleyebilmek
  4. Modernizm ve postmodernizmi estetik açıdan ayrımlaştırabilmek
  5. Sanat ve sanatçı tipolojileri ile estetik bağlam ilişkisini görebilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
· Moissej Kagan, ESTETİK VE SANAT NOTLARI, (çev. Aziz Çalışlar), Karakalem Kitabevi, İzmir 2008.· İsmail Tunalı, ESTETİK, Remzi Kitabevi, İstanbul 1989. · Benedetto Croce, ESTETİK (ifade bilimi ve Genel Linguistik Olarak), Remzi Kitabevi, İstanbul 1989
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Modern Estetik ve sanat dersi, estetiğin içinde temellendiği ve karaktere kavuştuğu dönem olarak modernizm ile olan organik bağlarının incelenmesi; modern sanat anlayışlarının –izm tenellendirmelerindeki değerlendirmeleri; sanat felsefesinin modernizme katkısı; sanatsal dönemselleştirme ile estetik dönemselleştirme olanaklarının irdelenmesi; modern sanatın anatomisinde estetik müdahalelerin gerekliliği; üslup, anlayış ve kavrayış eklemliliğinde sanatsal ekolojilerin tesirleri; sanatçı monografileri ve akım temsiliyetleri incelemelerinde sanat ve estetik bağlam karakterleri, gibi içeriklere sahiptir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Estetiğin disipliner özelliklerinin incelenmesi
2.Estetiğin bir bilim dalı olarak incelenmesi
3.Modernizm ve estetiik modernizm arasındaki ilişki
4.-izm’ler ve sanat felsefesi ile ilişkisinde estetik
5.Sanatsal eğilimler ve akımların estetik farklılıkları
6.Estetik ve sanat felsefesi müştereğinde Modernizm
7.Modern estetik ve postmodern estetik arasındaki farklar
8.Modern sanatçıların estetik yönsemeleri ve üslup arayışları
9.Estetiğin sanatçı konumlanmalarındaki etkileri
10.Ara sınav
11.Sanatsal ekolojiler ve toplumsal içerikler açısından modern sanat
12.Modern sanatın bilimsel gelişmeler ile paralel yönelimleri
13.Modern sanattan postmodern sanata geçiş
14.Çağdaş sanat estetiği ile modern sanat estetiği arasında karşılaştırmalar
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma000
Toplam62