Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY613 Çağdaş Sanatsal Okuryazarlıklar 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Sanat eleştirisi ve sanat felsefesinin okuryazarlıklara dönüştürüldüğü çağdaş sanat süreçleri, sanat anlayışlarını, içinde geliştiği dinamikleri ve ekolojik yeni bağlamlarını etkileşimli ve interdisipliner yöntem ve yönelimlerle incelenmesi, çözümlenmesi ve değerlendirilmesi, bu dersin amacı olarak gösterilebilir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Metin EKER
Öğrenme Çıktıları
  1. Okuryazarlıklar ile sanat eleştirisi arasındaki farklılıkları kavrayabilmek
  2. Çağdaş sanatı çözümleyebilmenin yeni bakış açıları hakkında bilgi sahibi olabilmek
  3. Yeni sanat ekolojisi ve dinamiklerini okuryazarlık süreçleri için önemli görebilmek
  4. Çağdaş sanata ilişkin yönsemelerin muharrik unsurlarını çözümleyebilmek
  5. Sanatsal vargılarını kişisel yargılara dönüştürebilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980.
• Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002.
• Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çağdaş sanatsal Okuryazarlıklar dersi, geleneksel yöntemlere sahip sanat eleştirisini farklı bir metodoloji ile buluşturmak; sanat eleştirisi ile sanat felsefesini mevcut sanatsal anlayışlar ile nasıl tümleşik kılınabileceğinin incelenmesi; çağdaş sanatın yeni dil anlayışları ve yönseme ilintilerin analiz edebilmek; çağdaş sanatın yeni dinamiklerini bağlam içinde değerlendirebilmek; sanat, sanatçı, sanat anlayışı ve izleyicinin yeni etkileşim biçimlerini gözlemleyebilmek; Sanatsal yeni ekolojinin farklılıklarını ve sanatsal motivasyon tercihlerini irdelemek; sanatta bakış açısının çözümleme ve değerlendirme süreçlerindeki önemine ilişkin tespitler yapabilmek; ve vargılarını yargılara dönüştürebilecek birikim ve deneyim elde edebilmek, bu dersin içerikleri olarak sıralanabilir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Geleneksel sanat eleştirisi yöntemlerinin incelenmesi
2.Sanat eleştirisi ve sanat felsefesi ilişkilerinde çağdaş sanata temas
3.Sanat eleştirisinin ve sanatsal okuryazarlığın çağdaş pedagojik kalıpları
4.Çağdaş sanatın yeni dil kodları ve yönsemeleri
5.Çağdaş sanatta sanat eseri, sanatçı ve izleyici konumlandırmaları
6.Çağdaş sanatın yeni ekolojisi ve dinamikleri
7.Modern-Postmodern ayrımında çağdaş sanatın yeni kodlamaları
8.Okuryazarlık yöntemleri
9.Ara Sınav
10.Çoklu okuryazarlıklar ve sanatsal anlayış müşterekleri
11.Sanatsal bakış açısı geliştirmede okuryazarlık donanımlarının gerekliliği
12.Sanat, sanatçı ve izleyici konumsallığına eleştirel bakış
13.Sanatsal donatılar ile okuryazarlık donatılarının müşterek bağlamı
14.Sanatsal vargılardan kişisel yargılara geçmede okuryazarlığın faydaları
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10330
Okuma13226
Toplam147