Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY615 Görsel Kültür 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin görsel kültür konusunda araştırma yapma, tartışma ve yazma becerilerinin geliştirmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ders, öğrencileri çok çeşitli görüntü, nesne ve alanlara uygulayabilecekleri eleştirel yaklaşımlarla tanıştırmak üzere tasarlanmıştır. Görsel kültürün geçmişten günümüze gerçekleşen kültürel oluşumları kapsayan ve yansıtan bir yapı ortaya koyduğunu örneklerle açıklamak amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Metin Eker, Prof. Dr. Gülten İmamoğlu, Assist. Prof. Dr. Engin Güney
Öğrenme Çıktıları
  1. Görsel kültürün "bilgiyi, dili, kodları ve günlük yaşamın değerlerini" içinde taşıdığını bilir.
  2. Toplumsal olay ve olguları kavramsallaştırma ve analiz etme becerisine sahip olur
  3. Görsel uyarıcıların çözümlenmesini ve anlamlandırılmasını yapar
  4. Her türlü sanat ve kültür etkinliğini takip edebilir ve bunlar hakkında eleştirel bir değerlendirme yapabilir.
  5. Yaşadığımız çağın iletişim ağı içinde görsel imgelerin etkin gücünün ve bu gücün insanlar üzerinde yarattığı etkiyi kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bireylerin karşı karşıya geldiği görsel uyarıcıların çözümlenmesi ve anlamlandırılması; görsel kültürün "Sanal Teknolojiler", "Yeni-İmaj teknolojileri" ve "Enformasyon Teknolojileri" ile ilişkilendirilmesi; sanatın değişen rolünü dijital görsel kültür ve yeni medya ekseninde ele alış dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Görsel kültür ün geçmişten günümüze değişen tanımlarıyla birlikte irdelenmesi.
2.Sosyal kültürel ve tarihsel sürecin bir parçası olarak “görsel kültür”.
3.Psikanalitik bir perspektiften iktidar ve hazzın “görsel kültür” sızıntısı.
4.Sözün sınırlarının çok ötesinde olan görsel imgelerin iletişim ve ifade gücünün, dijital olarak ele geçirilerek, görsel söylemin teknoloji aracılığıyla evrilişi.
5.Smülakrdan simülasyona “görsel kültür.
6.Görsel kültürün temel dinamiklerinden biri olarak sanat.
7.Görsel imgenin tüketim kültürü içindeki işlevi.
8.Postmodernizm ve görsel kültür.
9.Reklam, tüketim kültürü meta fetişizmi ve görsel kültür.
10.Ara Sınav
11.Sanal teknolojiler ve görsel kültür.
12.Enformasyon teknolojileri ve görsel kültür.
13.Yeni-İmaj teknolojileri ve görsel kültür.
14.Küreselleşmenin görsel kültürdeki etkilerinin kültür emperyalizmi, küresel markalama, yerel medya ve diaspora medyası kavramları ışığında analizi.
15.Genel tekrar: sosyo-kültürel değişimler ve görsel kültür.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15230
Bireysel Çalışma15345
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
Toplam122