Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY617 Kent ve Sanat 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Kitlesel yaşamın çağdaş mekanları olarak kentin, içinde yaşayan insanlara kültürel ve dolayısıyla sanatsal olarak verebileceği cevapları kamusal sanat, kitlesel sanat, kentsel sanat ve tasarım ve dış mekan sanat gibi başlık ve içeriklerde sunmak, bu dersin amacı olarak sunulabilir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Gülten İMAMOĞLU, Assist. Prof.Dr.Engin GÜNEY
Öğrenme Çıktıları
  1. Kent ve kentlilik bilinci içinde sanatın yeri ve önemini kavramak,
  2. Kamusal sanat uygulamalarının kent yaşamıyla tümleşik kılınabilmesini sağlayabilmek,
  3. Kent estetiği ve kentsel tasarımda sanatın önemini değerlendirebilmek,
  4. Dış alan sanatsal örnekleri uygulayabilmek,
  5. Kent ve sanat müştereğinde proje geliştirebilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Paul Johnson, Art A New History, Harpercollins Publishers, New York 2003.
• Edt. Blake Stimson-Gregory Sholette, The Art of Social İmagination After 1945, University of Minnesota Press, Minneapolis-London
2007.
• David V. Galenson, Conceptual Revolution in Twentieht-Century Art, Cambridge University Press, Cambridge 2009
• Richard T.Le Gates and Frederic Stout (Eds.) The City Reader,Routledge, London, 1996.
• Malcolm Miles et.al. (Eds.) The City Cultures Reader, Routledge, London, 2000.
• Gibson, L. and Stevenson, D. eds. 2004, ‘Urban Space and the Uses of Culture’, International Journal of Cultural Policy Studies, 10, 1,
1-4.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kent ve Sanat dersi, kitle kültürü egemenliğinin yeni uzayları olarak kentin sanatsal yeni potansiyellerinin keşfi; kent yaşamının parselasyonu içinde sanatın yeri; günlük yaşamın akışı içinde sanatsal etkileşim olanaklarının araştırılması; kent estetiği ve kent planlamalarında sanatın yeri ve önemi; kamusal sanat uygulamaları; açık hava sanatı ve kentparkları düzenlemelerinde sanat; cadde sanatı, graffiti sanatı, duvar sanatı, bina cepheleri boyama sanatı, gibi içeriklere sahiptir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kent, şehir, ortak yaşam, kitlesel yaşam, kitle kültürü kavramlarının çözümlenmesi
2.Şehirden kente, kentsel yaşamın konformik içerikleri
3.Kent ve sanat kavramlarının yerleşiklik kazanmasında kitlesel yaşam davranışlarının önemi
4.Kamusal sanat uygulamalarının incelenmesi
5.Günlük yaşam parselasyonu içinde sanatın yeri ve önemi
6.Açık alan sanatları ve sanatsal etkileşimler
7.Graffiti sanatları ve uygulama örnekleri
8.Cadde sanatları ve uygulama örnekleri
9.Ara Sınav
10.Cephe boyama sanatları ve uygulama örnekleri
11.Kent ve sanat mekanları düzenlemeleri
12.Kent estetiği ve kentin estetik müdahale gerekçeleri
13.Kitle sanatları ve sanatın kitleleri
14.Kentsel sanat ve sanatsal kent çözümlemeleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11222
Okuma13226
Toplam120