Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY619 Sanatçı ve Kimlik 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Geleneksel ve çağdaş sanat temellendirmelerindeki üslup, anlayış, yönelim ve kalıpsal davranış tipolojileri ile ilgisinde sanatçı ve sanatsal kimlik örüntülerinin incelenmesi, bu dersin amacı olarak gösterilebilir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Gülten İMAMOĞLU
Öğrenme Çıktıları
  1. Sanatsal anlayışları sanatçı örneklemlerinde eşleştirebilmek
  2. Sanatsal kişilik örneklemleri ve sanatta kişilik olgusu açısından sanatı değerlendirebilmek
  3. Sanatsal kimlik profilleri ve sanat anlayışları ekseninde sanatçının çağdaş misyonları olabileceğini düşünme
  4. Kim’lik ve Ben’lik ayrımında sanatçı olabilmenin koşullarını fark edebilmek
  5. Kültürel üretimin yeni dinamiklerinden birisi olarak sanatçının gelecekçi bakış açılarının önemini söyleyebilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
· Sanatın Kaynağı Sorunu : Çalışma, İş ve Emek, İlim ve Sanat, 1988/18.Sanatın Kaynağı Sorunu : Oyun ve Dans. Felsefe Dün­ yası, S a y ı : 2, Ankara, Aralık 1991.
· Soykan, Ö. N. Sanatın Mitos ve Mitoloji İle İlgisi, Çağdaş Eleştiri
· Paul Johnson, Art A New History, Harpercollins Publishers, New York 2003.
· Edt. Blake Stimson-Gregory Sholette, The Art of Social İmagination After 1945, University of Minnesota Press, Minneapolis-London 2007.
· David V. Galenson, Conceptual Revolution in Twentieht-Century Art, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sanatçı ve Kimlik dersi, geleneksel sanatlar ve çağdaş sanatlar genellemesinde sanatçı tipolojilerinin incelenmesi; sanatçı monografilerinin incelenmesi; belli başlı sanatçı örneklemlerinde sanatın yaşadığı dönüşümlerin değerlendirilmesi; sanatsal üslup, anlayış ve yönelimlerde sanatçı farklılıkları; sanat kimliği ile sanatçı kimliği ekseninde sanatsal kimlik profilleri; sanat anlayışları ile sanatçı yaklaşımlarına ait bileşkelerin değeri; popüler kültürel etkileşimlerde sanatçı; kendi kendini tasfiye eden sanatçı; popüler kültür yaratıcısı olarak sanatçı; kültür üreticisi olarak sanatçı, toplum mühendisi olarak sanatçı; reklam işçisi olarak sanatçı, gibi içeriklere sahiptir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sanat, sanatçı, sanatsal kişilik, sanatsal kimlik, sanatsal benlik, üslup, anlayış, yönelim ve bakış açılarının kavramsal olarak çözümlenmesi
2.Geleneksel sanatlar ve sanat tarihinde sanatçı profilleri
3.Çağdaş sanatlar içinde sanatçı profilleri
4.Sanatçı monografileri değerlendirmeleri
5.Sanatçı ve izleyici etkileşimlerinde sanatçı faktörü
6.Kültürel üretim mekanizmasının bir parçası olarak sanatçı
7.Toplum mühendisi olarak sanatçı
8.Sektörel kimlik ve kapitalist içerikte sanatçı davranışları
9.Sanatsal meta ve sanatsal etkileşimin ekonomik kapsamında sanatçının rolü
10.Ara sınav
11.Popüler kültür ve sanatsal yeni ekolojilere uyum göstermede sanatçı
12.Çağdaş sanatta kendi kendini tasfiye eden sanatçı
13.Sanatsal kimlik ve sanatsal benlik karşılaştırmasında sanatçı
14.Entelektüel karakter olarak sanatçı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Toplam78