Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY621 Baskı Resim Yöntemleri 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Geleneksel ve çağdaş resim sanatı uygulamalarından biri olan Baskı Resim yöntemleri arasında farklılıklar ve benzerliklerin tasnifi ile alternatif yöntem arayışlarına zemin oluşturmak; geleneksel ve çağdaş baskı resim çalışmalarında yeni teknolojik adaptasyon süreçleri tasarlamak ve gerçekleştirmek; çağdaş baskı teknolojilerinde yeni arayışların bilgisayar destekli tasarımlar ile pekiştirmek, dersin amaçları olarak gösterilebilir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist.Prof Dr.Engin GÜNEY, Assist.Prof.Dr.Sadık ŞENER
Öğrenme Çıktıları
  1. Baskı resim tarihi hakkında bilgi sahibi olabilme
  2. Baskı resim geleneksel tekniklerini öğrenebilme
  3. Baskı resim çağdaş teknolojilerini kavrayabilme
  4. Değişik baskı resim tekniklerini bir arada kullanabilme
  5. Baskı resim deneyimlerini kişisel üslup süreçlerine yansıtabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Larousse Encyclopedia of Renaıssance and Baroque Art, General Editor: Rene Huyghe, Hamlyn,1964
• Türk Grafik Tasarımcıları, Alternatif Yayıncılık, İst. 1995
• Themes And Fonudations of Art, Elizabeth L. Katz, E. Louis Lankford, Danice D. Plank, West Publishing Company, 1995
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Baskı resmin tarihsel gelişimini, çağdaş baskı sanatını, baskı sanatçılarının çalışmalarını, baskı tekniklerini ve araçlarını bilmesi. Monotip baskıyı, Mono baskı tekniğini, Fotokopi transfer baskı tekniğini, Fotokopi baskı tekniğiyle yapılmış örnekleri bilmesi, Mono ve Fotokopi baskı yapabilmesi Değişik çağdaş teknolojik baskı resim adaptasyonlarında karma-kolaj uygulamalara yönelim sergilenmesi. Yüksek baskı tekniğini, çalışma sistemini, örnekleri bilmesi. yüksek baskı linol ve Ağaç baskıyı yapabilmesi. Uygulama aşamasında edindiği deneyimi gerekli bulursa kendi çalışmalarına da kanalize edebilmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Baskıresmin tarihsel gelişimi, çağdaş baskı sanatı, baskı sanatçılarının çalışmaları, baskı teknikleri ve araçları
2. Monotype baskı, Mono baskı tekniğiyle yapılmış örnekler, Fotokopi baskı
3.Fotokopi transfer baskı tekniği, Fotokopi baskı tekniğiyle yapılmış örnekler, Fotokopi baskı
4.Formika, çinko, plexglass, cam üzerinden silme yoluyla yapılan mono baskı tekniği, yapılan örnekler, Baskı
5.Karışık mono baskı (cam üzerinden, kalıptan silme yoluyla, fotokopi transfer), Gaz, tiner su ile mono baskı
6.Linol baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve yüksek linol baskı, Eskiz
7.Linol baskı için eskiz, Linol kalıp oluşturma, Prova baskı
8.Ağaç baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve yüksek ağaç baskı, Eskiz
9.Ağaç kalıp oluşturma, Prova baskı
10.Arasınav
11.Gravür baskı tekniği, çalışma sistemi, örnekler ve gravür baskı, Eskiz
12.Gravür kalıp oluşturma, Prova baskı
13.Karışık teknik, karma-kolaj uygulamaları
14.Baskı resim deneyimlerini kişisel üslup süreçlerine yansıtabilme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım138104
Uygulama/Pratik13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4312
Toplam187