Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY608 Sanat ve Tasarım Tarihi 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Ders, sanat ve tasarım alanında gerçekleşen ivmeli gelişim grafiğinin çözümlenmesine odaklanacaktır. Toplumsal yönüne vurgu yapılarak, sanat ve tasarım üretildiği dönem ve kültürle olan ilişkisi çerçevesinde ele alınacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Metin EKER, Assist. Prof. Dr. Engin Güney, Assist. Prof. Sadık ŞENER
Öğrenme Çıktıları
  1. Teknolojik gelişmelere paralel meydana gelen tasarımların niteliklerini kavrar
  2. Kültürel değişimler ile sanat ve tasarım arasındaki bağı irdeler
  3. Bilim sanat teknoloji bileşkesinde sanat ve tasarsımı bütün olarak değerlendirir
  4. Sanat ve tasarım tarihindeki pivotları bilir
  5. Disiplinlerararsı yaklaşım ve yeni yorumları çözümler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tasarım Felsefesi, İsmail Tunalı, Yem Yay. İst. 2009 3. Bas
Tasarlama Kuramları ve Metotları, Nigan Bayazıt, Birsen Yay. İst. 2004
Sanatın Felsefesi, Felsefenin Sanatı, (Hazırlayan) Mehmet Yılmaz İst. 2009 2. Bas.
Dünya Sanatı Tarihi, Adnan Turani İş. Bankası Yay.Ankara 1971
100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, Doğan Kuban Gerçek Yay. İst. 1973 *. Bas.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Günümüze kadar uzanan süre içinde, tasarım kültürünün geçirdiği önemli evreler, bu evreleri yansıtan belli başlı örnekler ve bunlarla ilişkili olarak tartışılan kavram ve terimler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sanat ve tasarım ile ilgili kavramların etimolojik, epistemolojik değerlendirilmesi
2.19. yy’a kadar sanat ve tasarım tarihi
3.Sanat ve tasarımı modern kültürle ilişkilendirme
4.Sanat ve tasarımı postmodern kültürle ilişkilendirme
5.Günümüze teknolojik yeniliklerin sanatsal alana yansımaları,
6.Sanatçı ve bilim insanlarının işbirliğiyle gerçekleştirilen teknoloji temelli yaratıcı süreçler (disiplinlerarasılık)
7.Sanatçı ve bilim insanlarının işbirliğiyle gerçekleştirilen teknoloji temelli yaratıcı süreçler (değişen roller)
8.Sanatçı ve bilim insanlarının işbirliğiyle gerçekleştirilen teknoloji temelli yaratıcı süreçler (hibritleşme)
9.Sanatçı ve bilim insanlarının işbirliğiyle gerçekleştirilen teknoloji temelli yaratıcı süreçler (sanallaşma)
10.Ara sınav
11.Yeni bir füzyon olarak sanat ve tasarım örneklerinin incelenmesi
12.Yeni bir füzyon olarak sanat ve tasarım örneklerinin incelenmesi
13.Yeni bir füzyon olarak sanat ve tasarım örneklerinin incelenmesi
14.Yeni bir füzyon olarak sanat ve tasarım örneklerinin incelenmesi
15.Yeni bir füzyon olarak sanat ve tasarım örneklerinin incelenmesi
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15345
Bireysel Çalışma15460
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
Toplam152