Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY610 Türk Resim Sanatı 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Türk sanat tarihinde meydana getirilmiş olan “Resim” örneklerini incelemek ; tarihi süreçteki değişim ve gelişmeleri araştırmak; bu süreçleri etkileyen unsurları araştırmak; diğer kültür ürünü olan “resim” sanatıyla karşılaştırma yapmak ;Kültürel veriler ışığında sanatın ilerlemesini görünür kılmak ve öğrenciyi alana ilişkin bilgisini yaratıcılıkla birleştirmeye yönlendirmek amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Sadık ŞENER
Öğrenme Çıktıları
  1. Türk resim sanatının özellik ve niteliklerini bilir
  2. Türk kültürü ile diğer kültürler arasındaki farklılılkları resim üzerindeki yansımalarını fark eder.
  3. Türk sanat tarihinde zamana bağlı olarak gerçekleşen değişim ve gelişimleri etkileyen olguları irdeler.
  4. Doğu medeniyeti, İslam medeniyeti ve batı medeniyetinden miras kalan kültürel etkileri değerlendirebilir.
  5. Türk resim sanatında ki uslup ve teknikleri; gelişiminde önemli rol oynayan sanatçıları ve eserlerini bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Tarih olarak Türk resim sanatının başlangıcı, tasvir, minyatür, duvar resimleri; Dönemsel olarak Uygurlar, Selçuklular, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi Türk resim sanatının gelişim grafiklerinin incelenmesi. Sanatçı Grupları, aldıkları sanat eğitimleri, deneyimleri, ulusal hizmetleri ve klasik sanat eserlerinin incelenmesi. Bu süreçlerin ve yaşanan dönüşümlerin siyası, kültürel, dini ve sanatsal açıdan detaylandırılarılarak incelenmesi. Söz konusu dönemlerin resim, mimari, heykel ve süsleme sanatları detaylı incelenmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Türk kültür tarihi kavaramı çerçevesinde türk resim sanatına giriş: tanımlar, kavramlar, tarihsel örnekler
2.Hun, Göktürk ve Uygur devletleri sanatsal üretimleri
3.Karahanlı, Gaznenli ve Büyük Selçuklu Devletleri sanatsal üretimleri
4.Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemi sanatsal üretimleri
5.Osmanlı Dönemi sanatsal üretimler (Minyatürler)
6.Osmanlı Dönemi sanatsal üretimler (Askeri ressamlar)
7.Osmanlı Dönemi sanatsal üretimler (1914 Kuşağı‟ ya da „Çallı Kuşağı‟ olarak adlandırılan dönemin sanat tarihimizdeki yeri ve önemi)
8.Cumhuriyet Dönemi tür resim Sanatı (1923- 1950 :Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği, d Grubu, Yeniler Grubu, Soyut sanat vd. gelişen sanat hareketleri örneklerle irdelenmektedir)
9.Cumhuriyet Dönemi Türk Resim Sanatı (1950- 1980)
10.Ara sınav
11.Çağdaş Türk Resim Sanatı
12.Kırsaldan kentlere göç olgusunun sosyolojik olarak “Türk Resim Sanatın”a yansıması
13.Kültürler arası etkileşimin “Türk Resim Sanatın”a yansıması
14.Kültürler arası etkileşimin “Türk Resim Sanatın”a yansıması
15.Genel değerlendirme
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15230
Bireysel Çalışma15345
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
Toplam122