Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY612 Postmodern Estetik ve Sanat 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Sanatsal dönemselleştirmenin başlıca kapsamı olarak post- modern sanat ve post-modern estetik arasındaki ilişkinin süreç farklılıkları fe felsefi temellendirmeleri açısından incelenmesi ile elde edilecek değerlendirmelerin resim sanatında ve çağdaş resim sanatı gelişiminde dinamik olarak katkılarının olup olmadığının ortaya çıkarılması, bu dersin amacı olarak sunulabilir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Postmodernizm ve estetiğin bilimsel temellerini kavrayabilmek
  2. Postmodernizm ve estetiğin bilimsel temellerini kavrayabilmek
  3. postmodern sanat ve postmodernist estetik anlayışlar arasındaki müştereği betimleyebilmek
  4. Modernizm ve postmodernizmi estetik açıdan ayrımlaştırabilmek
  5. Sanat ve sanatçı tipolojileri ile estetik bağlam ilişkisini görebilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Moissej Kagan, ESTETİK VE SANAT NOTLARI, (çev. Aziz Çalışlar), Karakalem Kitabevi, İzmir 2008.• İsmail Tunalı, ESTETİK, Remzi Kitabevi, İstanbul 1989.• Benedetto Croce, ESTETİK (ifade bilimi ve Genel Linguistik Olarak), Remzi Kitabevi, İstanbul 1989.• Adorno, V. T. (2007), Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi, (Çev: Nihat Ülmer, Mustafa Tüzel, Elcin Gem), (Ed: Ali Artun), İstanbul: İletişim Yayınları. • Albayrak, M. (2012), Estetik’in Serüveni, Sanat Felsefesi, Ankara: Akçağ Yayınları.• Aydoğan, F. (2004), Medya Ve Popüler Kültür Üzerine Yazılar, İstanbul: Media Cat Akademi. • Barral, X. (2011). Sanat Tarihi, (Çev: İsmail Yerguz), Ankara: Dost Yayınları. • Best, S. –Killner, D. (2011), Postmodern Teori Eleştirel Soruşturmalar, (Çev: Mehmet Küçük), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.• Demirkol, V, (2008). Batı Sanatında Modernizm ve Postmodernizm, İstanbul: Evrensel Basım Yayın. • Gans, H. ( 2005), Popüler Kültür ve Yüksek Kültür. (Çev:Emine Onaran İncirlioğlu),İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.• MAcrobbie. (1999), Postmodernizim ve Popüler Kültür, (Çev: Almla Özdek), İstanbul: Sarmal Yayınevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Post-modern Estetik ve Sanat dersi, estetiğin içinde temellendiği ve karaktere kavuştuğu dönem olarak postmodernizm ile olan organik bağlarının incelenmesi; postmodern sanat anlayışları; sanat felsefesinin postmodernizme katkısı; sanatsal dönemselleştirme ile estetik dönemselleştirme olanaklarının irdelenmesi; postmodern sanatın anatomisinde estetik müdahalelerin gerekliliği; üslup, anlayış ve kavrayış eklemliliğinde sanatsal ekolojilerin tesirleri; sanatçı monografileri ve akım temsiliyetleri incelemelerinde sanat ve estetik bağlam karakterleri, gibi içeriklere sahiptir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Estetiğin disipliner özelliklerinin incelenmesi
2.Estetiğin bir bilim dalı olarak incelenmesi
3.Postmodernizm ve anti-estetik postodernizm arasındaki ilişki
4.-izm’ler ve sanat felsefesi ile ilişkisinde estetik
5.Sanatsal eğilimler ve akımların estetik farklılıkları
6.Estetik ve sanat felsefesi müştereğinde postodernizm
7.Modern estetik ve postmodern estetik arasındaki farklar
8.Postmodern sanatçıların estetik yönsemeleri
9.Estetiğin sanatçı konumlanmalarındaki etkileri
10.Ara sınav
11.anatsal ekolojiler ve toplumsal içerikler açısından postmodern sanat
12.Postmodern sanatın bilimsel gelişmeler ile paralel yönelimleri
13.Postmodern sanattan dijital sanata geçiş
14.Çağdaş sanat estetiği ile postmodern sanat estetiği arasında karşılaştırmalar
15.Çağdaş sanat estetiği ile postmodern sanat estetiği arasında karşılaştırmalar
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15230
Bireysel Çalışma15345
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
Toplam122