Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY618 Sanat Epistemolojisi 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu derste sanatın bilgi ile olan ilişkisini irdelemek , günümüze kadar gerçekleşen değişim sürecinde sanatın estetik kriterler ve biçimsel özellikler ile bağını epistemolojik açıdan değerlendirmek amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Metin EKER, Prof.Dr.Gülten İMAMOĞLU, Assist. Prof. Dr. Engin GÜNEY
Öğrenme Çıktıları
  1. Sanat epistemolojisinin temel kavramlarını ve temel problemleri irdelemek
  2. Sanatın bilgi ile olan ilişkisinin kavranması
  3. Geleneksel, modern, postmodern, dijital ve çağdaş sanat ayırımlarının bilgi temelleri ile çözümlemek
  4. Kültürel değişimler ile sanatçıdaki yansımaları ilişkilendirmek
  5. Sanat yapıtının üretildiği tarihsel, kültürel, sosyolojik ve toplumsal koşullarla onların ideolojileri arasındaki bağlantıları kavramak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ACAR, A. (2012), Estetik: Marksçı Estetik Toplumcu Gerçeklik, İstanbul: Doruk Yayımcılık.ADORNO, V. T. (2007), Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi, (Çev: Nihat Ülmer, Mustafa Tüzel, Elcin Gem), (Ed: Ali Artun), İstanbul: İletişim Yayınları. ALBAYRAK, M. (2012), Estetik’in Serüveni, Sanat Felsefesi, Ankara: Akçağ Yayınları. Yayınları. ANTMEN, A. (2012), 20. Yüzyılın batı Sanatında Akımlar: Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla, İstanbul: Sel Yayıncılık. ARTUN, A. (2013), Çağdaş Sanat ve Kültüralizm, İstanbul: İletişim YayınlarıARTUN, A. (2012), Sanatın Çağdaş Örgütlenmesi: Estetik Modernizmin Tasfiyesi, İstanbul İletişim Yayınları.AYDIN, M. Ç. (2002), Sanatta Eleştirellik, İstanbul: Beta YayımlarıBARNARD, M. (2002), Sanat Tasarım Ve Görsel Kültür, (Çev: Güliz Korkmaz), Ankara: Ütopya Yayın Evi.BARRAL, X. (2011). Sanat Tarihi, (Çev: İsmail Yerguz), Ankara: Dost Yayınları.BOUDRİLLARD, J. (2011), Sanat Komplosu: Yeni Sanat Düzeni Ve Çağdaş Estetik, (Ed: Ali Artun), İstanbul: İletişim Yayınları.BOZKURT, N. (2013),Sanat ve Estetik Kuramlar, Ankara: Sentez YayıncılıkBOZKURT, N. (1994), Eleştiri ve Aydınlanma, İstanbul: Say YayıncılıkCEVİZCİ, A. (1996), Felsefe Sözlüğü, Ankara: Ekin Yayınları. DEMİRKOL, V, (2008). Batı Sanatında Modernizm ve Postmodernizm, İstanbul: Evrensel Basım Yayın.EMİROĞLU, K. - AYDIN, S. (2003), Antropoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. FİSCHER, E. (1968), Sanatın Gerekliliği, (Çev: Cevat Çapan.) , İstanbul D Yayınevi. GİDERLER, E. H. (2003), Resmin Sonu, Ankara: Ütopya Yayın Evi.GÜÇLÜ, A; - UZUN, E. (2003), Felsefe Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.HANÇERLİOĞLU, O. (1986), Toplumbilim Sözlüğü, İstanbul: Evrim Matbaacılık.LABORİT, H. (1996), Yaratıcı İnsan, (Çev:Bertan Onaran), İstanbul: Payel YayıneviTOPÇU, N. (1975), Felsefe Tarihi, İstanbul: Dilek MatbaaTOPDEMİR, H. G. - UNAT, Y. (2012), Bilim Tarihi, Ankara: Pagem AkademiTURANİ, A, (2001), Çağdaş Sanat Felsefesi, İstanbul: Remzi Kitapevi.TÜRKOĞLU, T. (2010), Dijital Kültür, İstanbul: Beyaz Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sanat yapıtının üretildiği tarihsel, kültürel, sosyolojik ve toplumsal koşullarla onların ideolojileri arasındaki bağlantıları araştırarak her tarihsel döneme özgülükle sanat yapıtı arasındaki bağın epistemolojik değerlendirmesi; Sanat epistemolojisi ve yapıt espistelolojileri üzerindeki dönüşümlerin estetik dönüşümlerdeki etkisi; geleneksel sanat ve çağdaş sanat ayırımların, modern ve postmodern karşıtlığı;ç ağımızın teknolojik gelişimleri, sanatın yeniden epistemolojik tartışmalara maruz kalması dersin muhtevasını belirlemektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15230
Bireysel Çalışma15345
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
Toplam122