Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY620 Sanat Ontolojisi 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Sanatın dolayısıyla sanat eserlerinin varlık sebeplerini incelemek. Sanat yapıtının üretildiği tarihsel, kültürel, sosyolojik ve toplumsal koşullarla onların ideolojileri arasındaki bağlantıları araştırarak her tarihsel döneme özgülükle sanat yapıtı arasındaki bağı ontolojik açıdan değerlendirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Metin EKER, Assist. Prof. Dr.Engin GÜNEY
Öğrenme Çıktıları
  1. Sanat eserinin varlık sebeplerini değerlendirmek
  2. Geçmişten günümüze değişen sanatın ontik değerlendirmesini yapabilmek
  3. Objektivasyon ve subjektivasyonu kavramak
  4. Sanat, sanatçı, sanat eseri ve izleyici arasındaki bağı irdelemek
  5. Sanat yapıtının üretildiği tarihsel, kültürel, sosyolojik ve toplumsal koşullarla onların ideolojileri arasındaki bağlantıları kavramak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Tunalı, İ. (2002), Sanat Ontolojisi, İstanbul: Sosyal Yayınlar. • Benedetto Croce, ESTETİK (ifade bilimi ve Genel Linguistik Olarak), Remzi Kitabevi, İstanbul 1989.• Albayrak, M. (2012), Estetik’in Serüveni, Sanat Felsefesi, Ankara: Akçağ Yayınları.• Aydoğan, F. (2004), Medya Ve Popüler Kültür Üzerine Yazılar, İstanbul: Media Cat Akademi. • Barral, X. (2011). Sanat Tarihi, (Çev: İsmail Yerguz), Ankara: Dost Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sanat, sanatçı, sanat eseri ve izleyici arasındaki sanatsal ilginin estetik kriterler ve biçimsel özellikler ile bağını irdelemek; sanat eserinin varlık tabakalarını, sanatsal üretim süreçlerini çözümlemek.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Doğrudan doğruya var olanın bir mantığı olarak sanat
2.Mantığa dayanan görüş noktası karşısında kritik bir tavır olarak sanat
3.Varlığın bütünlüğünü sağlayan tabakalar (İnorganik varlık-Organik varlık)
4.Varlığın bütünlüğünü sağlayan tabakalar (Ruhi varlık- Tinsel varlık)
5.Objektif tin, objektifleşmiş tin
6.Bir objektivasyon olarak sanat eseri
7.Sanat eserinin ontik yapısını meydana getiren iki sfer
8.Geleneksel sanat eserlerinin ontik değerlendirmesi
9.Modern sanat eserlerinin ontik değerlendirilmesi
10.Ara sınav
11.Postmodern sanat eserlerinin ontik değerlendirilmesi
12.Kavramsal Sanatın ontik değerlendirilmesi
13.Dijital sanatın ontik değerlendirmesi
14.Geşmişten günümüze değişen sanatın varlık tabakalarına ilişkin örnekler
15.Geşmişten günümüze değişen sanatın varlık tabakalarına ilişkin örnekler
16.Geşmişten günümüze değişen sanatın varlık tabakalarına ilişkin örnekler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15345
Bireysel Çalışma15345
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
Toplam137