Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY622 Duvar Resim Yöntemleri 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders içinde öğrenci fresk (sıva üzerine boyama), sigrafitto (rekli sıvalar ile rölyef) veya doğrudan sentetik boyalar ile uygulanan yüzey çalışmaları için projeler gerçekleştirilir ve yerinde uygulamalar yapmaları sağlanır. Okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi mekanların duvarlarına doğrudan uygulamalar gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin çağdaş mimari alanlarda yeni malzemelerle duvar resmi yapma ve mimari resim ilişkisini sorgulayabilmesi; Teknik olanaklarına göre duvar resmi yapılacak alanlara uygun tasarımlar yapılması ve yapılan tasarımların mekan ve teknik olanaklar çerçevesinde uygulanması. Öğrencilere farklı malzeme ve tekniklerle duvar yüzeyi veya benzeri bir yüzeye resim yapma becerileri kazanması; özgün çalışmaların yeni yöntemlerle yaptırılması bu dersin amacıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dersi Verenler Prof. Dr. Metin Eker, Asst. Prof. Dr. Engin GÜNEY,
Öğrenme Çıktıları
  1. Grup olarak hareket edip duvar resmi projesi hazırlar
  2. Belirlenen konuya uygun çevresel şartları da düşünerek duvar resim tekniği ve malzeme seçimini ekiple kararlaştırır.
  3. Çalışmada karşılaşılan sorunlara çözüm araken birlikte hareket etme yetisi gelişir.
  4. Görev dağılımında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  5. Öğrenmiş olduğu teknikleri uygulama olanağı sağlanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Katz, E. Lankford, L.. Plank ,D.(1995) Themes And Fondations of Art, West Publishing CompanyArseven, C. (1975), Sanat Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İst.Huyghe, R, (1964) Larousse Encyclopedia of Renaıssance and Baroque Art
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Grup projesi kapsamında duvar resmi çalışması yapmak, grup üyelerinin tespiti ve görev dağılım, belirlenen konuya uygun duvar resim teknik ve malzeme seçimi hazırlığı ve uygulama aşamalarının belirlenmesi, çalışmada karşılaşılan sorun tespiti ve çözüm yollarının tartışılması, projenin çağdaş örneklerle karşılaştırılması ve değerlendirilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.Geleneksel resim sanatı örneklerini içeren bir uygulama olarak duvar resimleri, bugün de iç ve dış mekân cephe uygulamalarında tercih edilmektedir. Resmi kitleler ile doğrudan temas ettirebilecek etkide olmasından dolayı önemli mekânlarda çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu ders içinde öğrenci fresk (sıva üzerine boyama), sigrafitto (rekli sıvalar ile rölyef) veya doğrudan sentetik boyalar ile uygulanan yüzey çalışmaları için teknik altyapı sunulur. Öğrencilerden çeşitli ölçülerde deneme çalışmalar yapması istenir. Kentlerde, mimari yapıların dışında uygulanmış duvar resimleri örnekleri derlenerek, çalışmalar çevresine kattığı değer bağlamında irdelenmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Grup projesi. Duvar resmi grup çalışması. Grup üyelerinin tespiti ve görev dağılımı.
2.Belirlenen konuya uygun duvar resim teknik ve malzeme seçimi hazırlığı ve uygulama aşamalarının belirlenmesi.
3.Çalışmada karşılaşılan sorun tespiti ve çözüm yollarının tartışılması
4.Proje görsellerinin hazırlanması.
5.Proje görsellerinin değerlendirilmesi.
6.Projenin çağdaş örneklerle karşılaştırılması ve değerlendirilmesi
7.Projenin uygulanması için zemin hazırlığı.
8.Projenin uygulanması.
9.Projenin uygulanması.
10.Ara Sınav
11. Projenin uygulanması.
12. Projenin uygulanması.
13.Çalışmalarda karşılaşılan sorunla tespiti ve çözüm yollarının tartışılması.
14. Projenin uygulanması.
15. Projenin tamamlanması.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Rapor Hazırlama140
Rapor Sunma120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım15460
Uygulama/Pratik10330
Proje Hazırlama10220
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma15230
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5210
Toplam180