Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY623 Görsel Algı ve Yaratıcılık 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, görsel algı ve yaratım süreçlerinin nasıl gerçekleştiğini öğretmektir. Görsel algi süreçlerinin anlaşılabilmesi için sadece bilisel süreçler değil, ayni zamanda fizyolojik süreçlerin anlaşılması gereklidir. İnsanin görsel bir dışavurumsal ifadesi olan sanat, görsel algi süreçlerinde algılanır ve bir reaksiyona dönüştürülür. Bu derste öğrenciler ayni zamanda, bilişsel süreçlerin uyaranlara verdiği cevap mekanizmasının nasıl çalıştığını öğrenirler.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist.Prof. Dr. Tamer Aslan
Öğrenme Çıktıları
  1. Görsel algi mekanizmasının ardındaki fizyolojik, bilişsel ve psikolojik süreçleri bilir.
  2. Görsel algı ve yaratım süreçlerine etki dedin faktörleri bilir
  3. Özne nesne diyalektiği ile gerçekleşen süreçlerin görsel algı ve yaratım süreçlerine etkisini çözümler
  4. Sosyal, kültürel ve çevresel değişkenlerin algi süreçlerine, algıya ve anlamlandırmaya nasıl etki ettiğini anlar.
  5. İzleyicinin yaratım süreciyle oluşan sanat eserine ve görsel olguya nasıl reaksiyon verildiğini kavrar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Görsel Algılama “Sanatta Yaratıcı Süreç”-Adem GENÇ- Ahmet SİPAHİOĞLUSanat ve Eğitim-Yaratıcılık-Sanat Sorunları-Kuramları ve Eleştirisi-Eğitimle İlişkiler- İnci SANSanatı Görmek-Bates LOWRYSanatta Devrim-Nazan / Mazhar İPŞİROĞLURenk ve Resimde Kullanımı-Nuri TEMİZSOYLU
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Görsel anlatım yollarının kuramsal olarak incelenmesi, Biyolojik-Optik algılama, ışığa karşı tepki formların ve renklerin-üç boyutlu cisimlerin hareketliliğine karşı tepki, Renk tepkisi. İçgüdü ve izleme. Yaratıcılık Algılamada çevrenin etkileriDeneyimler - gereksinimler – ön yargılarAlgılamanın yöntemleri ve çeşitliliğiAlgılamada önemli faktörlerAlgısal kavramlarYaratıcılık ve Sanatta Yaratıcılık
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Görsel imgelerle algılama
2.Algılamada etkili olan faktörler
3.İnsan gözü ve beyninin fizyolojik yapısıAlgılama ve tepkiler
4.Görsel algının ardındaki bilişsel - psikolojik süreçlerİçgüdü – izleme – örnek alma davranışları
5.Görsel algılamada duyu – duyum – akıl yürütme
6.Algısal kavramalar: şekil – biçim – yalınlık
7.Denge ve niçin denge
8.Yaratıcılık ve tanımı
9.Yaratıcı kişilik özellikleri – engeller
10.Yaratıcı zekâ – yaratıcı eğitim
11.Sanatsal yaratma – duyu ve duyumlarEstetik duyarlılık ve algısal farkındalık
12.Algı – imge – imgelem – sembol – simgelerMecaz ve sanatta mecaz
13.Teknolojik gelişmeler paralelliğinde değişen görsel algı boyutlarının yaratım süreçlerine etkisi
14.Özne nesne diyalektiğinde uyaran ve uyarıcıya verilen reaksiyon
15.Görsel algı ve yaratıcılıkta,sosyal kültürel, çevresel ve diğer bağlamsal etkileşimler
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15230
Bireysel Çalışma15345
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
Toplam122