Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY624 Görsel Algı Kavramları ve Renk 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Renk kavramı felsefi ve algısal yaklaşımlardan bilimsel yöntemlere dayanan teorilere uzanan bir perspektifte etraflı bir şekilde açıklamak; Renk olgusunun oluşumunu, anlamını, fiziksel ve psikolojik etkilerini kavratmak. Edindiği bilgi ve deneyimleri projelerde doğru bir şekilde uygulayabilme yetisi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Metin Eker, Prof. Dr. Gülten İmamoğlu, Yrd. Doç. Dr. Engin Güney
Öğrenme Çıktıları
  1. Renk oluşumunu ve temel karakteristiklerini kavramak.
  2. Renk teoriler ve renk karışım metodları hakkında bilgi sahibi olmak.
  3. Rengin tasarım açısından işlev anlam ve önemini kavramak.
  4. Rengi bir görsel anlatım ve iletişim unsuru olarak kullanmak.
  5. Edindiği bilgi ve deneyimleri uygulamalarında doğru bir şekilde kullanmak, alternatif renk uygulama fikirleri geliştirmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Seylan, A.(2005),Temel Tasarım , Baran ofset, AnkaraItten, J. ( 1961), The Elements of Color: A Treatise on the Color System of Johannes Itten Based on His Book the Art of Color, Library of Congress Catolog, Germany, Fraser ,T. Banks,A. (2004) Designer's Color Manual: The Complete Guide to Color Theory and Application, Chronical Books, Canada,Che Lee, H. (2005 )Introduction to Color Imaging Science, , Cambridge University Press, Great BritainHoltzchue, L.(2012) Understanding Color An Introduction for Designer, , John Wiley & Sons, Inc.Karg, B. Stherland, R. (2003 ), Graphic Designer's Color Handbook: Choosing and Using Color from Concept to Final Output, Rockport Publisher Inc.,Gatter, M.(2005) Getting it Right in Print: Digital Pre-press for Graphic Designers, Laurence King Publishing, Egan, M. D.(1983) Concepts in Architectural Lighting McGraw Hill. Inc., New YorkBean, R. (2004) Lighting: Interior and Exterior, Architectural Press, OxfordFeisner, A. (2006), Colour, Laurence King Publishing, LondonFehrman, K. R. Fehrman, C (2000)Color: The Secret Influence Prentice-Hall. Inc., New Jersey
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Görsel algı fizyolojisi ile renk oluşumu hakkında gerekli bilgiler verilir. Renk kavramı ve renk kapsamında değerlendirilecek kavramlar açıklanır. Renk kuramının temelleri anlatılarak, renk algısı, modelleri ve sistemleri üzerinde durulur. Renk, psikoloji-duygu- tasarım- kültür gibi olgo ve kavramlarla ilişkilendirilir. Rengin tarih içinde, mekan tasarımındaki kullanımı ve rengin psikolojik etkisi irdelenir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin amacı, önemi ve işleyiş sürecinin açıklanması.
2.Görsel algının fizyolojisi ve Binoküler sistem- derinlik algısı
3.Renk duyumu, renge ilişkin genel tanımlar.
4.Hue, saturasyon, valör kavramları.
5.Bir anlamlandırma süreci olarak renk.
6.Renk algısı.
7.Uzayın kavranmasında ışık-gölge ilişkisi.
8.Renk teorileri (Young Helmholz teorisi, Münsel sistemi, Chevrul prensipleri)
9.Renk karışım metotları (toplama, çıkarma, bindirme metotları)
10.Ara Sınav
11.Kontrast renkler ve renkte görecelik.
12.Renk ve tasarım ilişkisi.
13.Renk ve psikoloji renk ve duygu ilişkilendirmeleri.
14.Dinsel ve kültürel renk simgeciliği.
15.Genel değerlendirme ve örneklemeler üzerinde yorumlama.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15230
Bireysel Çalışma15345
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
Toplam124