Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY628 Yeni Medya Sanatı 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Günümüzün sosyo-kültürel yapısı, güncel paradigmalar, teknolojik ve bilimsel gelişmeler hakkında tespitlerde bulunmak ve bunlar arasındaki bağlantılara dikkat çekmek. Sanatın rolündeki değişimlerin, yeni medya teknolojileri ile dönüşen kültürel oluşumlarla birlikte çok yönlü olarak değerlendirilmesini sağlamak. Sanatın çağlara ve toplum yapılarına göre değişen rolünü; yeni medya ekseninde, insanı etkileyen birçok olgu arasında ilişkiler kuran bir yaklaşımla değerlendirmek. Geçmişten günümüze gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmeler, sosyo-kültürel dönüşümler, öngörülen gelecekteki değişimler referans alınarak geleceğin sanat faaliyetleri hakkında yorumlarda bulunmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst. Prof. Dr. Engin GÜNEY,
Öğrenme Çıktıları
  1. Yeni medyanın sanat üzerindeki etkilerini kavramak.
  2. Yeni medya sanatı hakkında bilgi sahibi olmak.
  3. Bilim sanat teknoloji ilişkisinde gerçekleşen algı boyutlarını anlamak
  4. Tekno-kültürel değişimlerin sanattaki yansımalarını öğrenmek.
  5. Tekno-kültürel değişimlerin sanattaki yansımalarını öğrenmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ALİOĞLU, N. (2011), Yeni Medya Sanatı Ve Estetiği, İstanbul: Papatya Yayıncılık. CHATFİELD, T. (2013), Dijital Çağa Nasıl Uyum Sağlarız? (Çev: Levent Konca), İstanbul: Sel Yayıncılık.EDE, S. (2005), Art and Science, New York: I.B.Tauris & Co LtdGÜLNAR, B. - BALCI, Ş. (2011), Yeni Medya Ve Kültürleşen Toplum, İstanbul: Literatürk Yayıncılık.SMİTH, B. (2002), “Post-modem Art, or: Virtual Reality as Trojan Donkey, or: Horsetail Tartan Literature Groin Art.” Computers & Art (Ed: Stuart Mealing), Great Britain: İntellect, ss: 127-143.TÜRKOĞLU, T. (2010), Dijital Kültür, İstanbul: Beyaz YayınlarıWANS, B. (2006), Dijital Çağın Sanatı, (Çev: Osman Akınhay), İstanbul: Akbank Sanat YayınlarıWİLSON, S. (2002). Information Arts Intersections of Art, Science, and Technology, London: The MIT Press Cambridge.YENGİN, D.(2012), Yeni Medya ve …, İstanbul: Anahtar Kitapları Yayınevi. YENGİ, D. (2012b), Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum, İstanbul: Derin Yayınları.YÜCEL, D. (2012a), Yeni Medya Sanatı Ve Yeni Müze, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayını.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Teknoloji kültüründen tekno-kültüre geçişin en önemli vasıta sahası ve eylem alanı olarak “yeni medya” ve “yeni medya sanatı” ile, hızlı teknolojik gelişmelerin yaşam biçimleri üzerindeki yansımaları ve meydana getirdiği değişimler incelenir. Sanat, bilim ve teknolojinin ortaya koyduğu ilişki çerçevesi irdelenir. Yeni medyanın teknolojik bir araç, kültürel bir ortam, ideolojik ve ekonomik bir güç olarak değerlendirmesi yapılır. Değişen toplum yapısı ve teknolojinin, bireyin sanatsal üretim sürecine, sanat algısına etkisi açıklanır. Algımızda, düşünce durumlarımızda, görme biçimlerimizde birçok değişikliğe neden olan yeni medya teknolojilerinin, insanın en yüksek düzeyde dışavurum ve kendini gerçekleştirim alanı olan sanat çalışmalarının biçimsel niteliklerine stiline, felsefesine ve içeriğine etkileri belirtilir. Yeni medya kullanarak yapılan sanatın özellikleri incelenir. Yeni medya sanatı kavramı kapsamında yer alan(dijital sanat, dijital performans, dijital enstalasyon, dijital video ve animasyon, dijital heykel, algoritmik sanat, yazılım sanatı, veri sanatı, net sanatı, aktivist sanat, multimedya sanatı, robotik sanat ) uygulama biçimleri incelenir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Medyanın tanımı ve özellikleri
2.Yeni medyanın tanımı ve özellikleri
3.“Bilgisayar, Mobil Teknolojiler ve internet” ile gerçekleşen değişimler
4.Teknolojik bir araç olarak yeni medya
5.Kültürel bir ortam olarak yeni medya
6.Tekno-kültürel bir karakter olarak yeni medya
7.İdeolojik ve Ekonomik Bir Güç Olarak Yeni Medya
8.Yeni medya sanatı ve sanatçı ve izleyici gerçekleşen rol değişimi
9.Yeni medya ekseninde sanatın değişen rolü
10.Ara Sınav
11.Dijital sanat, dijital enstalasyon, dijital performans
12.Robotik sanat, dijital heykel
13.Algoritmik sanat, yazılım sanatı
14.Net/internet sanatı
15.Genel değerlendirme ve örneklemeler üzerinde yorumlama.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15230
Bireysel Çalışma15345
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
Toplam124