Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY614 Teknoloji Kültürü ve Sanat 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Günümüzün sosyo-kültürel yapısı, güncel paradigmalar, teknolojik ve bilimsel gelişmeler hakkında tespitlerde bulunmak ve bunlar arasındaki bağlantılara dikkat çekmek. Sanatın rolündeki değişimlerde, gelişen teknolojinin etkilerini irdelemek. Geçmişten günümüze gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmeler, sosyo-kültürel dönüşümler, öngörülen gelecekteki değişimler referans alınarak geleceğin sanat faaliyetleri hakkında yorumlarda bulunmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Metin Eker, Assist. Prof. Dr. Engin Güney
Öğrenme Çıktıları
  1. Teknoji kültür ilişkisini kavramak.
  2. Bilim sanat teknolji ilişkisinde disiplinlerarası yaklaşımları çözümlemek.
  3. Bilim sanat teknoloji ilişkisinde gerçekleşen algı boyutlarını anlamak
  4. Tekno-kültürel değişimlerin sanattaki yansımalarını öğrenmek.
  5. Yeni medya ekseninde sanatın değişen rolü kavrayıp multi-disipliner projeler tasarlayabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BOLAY, S. H.(2010), Bilmin Değeri Meselesi, Ankara: Ebabil Yayınları.EDE, S. (2005), Art and Science, New York: I.B.Tauris & Co LtdSMİTH, B. (2002), “Post-modem Art, or: Virtual Reality as Trojan Donkey, or: Horsetail Tartan Literature Groin Art.” Computers & Art (Ed: Stuart Mealing), Great Britain: İntellect, ss: 127-143.TÜRKOĞLU, T. (2010), Dijital Kültür, İstanbul: Beyaz YayınlarıWİLSON, S. (2002). Information Arts Intersections of Art, Science, and Technology, London: The MIT Press Cambridge.AKDAĞ, N. (2009), Bilim Teknoloji ve Sanatta Dünyayı Değiştiren Buluşlar, İstanbul: Yeşil Elma Yayıncılık.AKMAN, T. (1998), 2000 Yılına Doğru Sibernetik, Ankara: Türkiye İş.CHATFİELD, T. (2013), Dijital Çağa Nasıl Uyum Sağlarız? (Çev: Levent Konca), İstanbul: Sel Yayıncılık.CLAY, A. - DELORD, E. - COUTURE, N. - DOMENGER, G. (2010), “Augmenting a Ballet Dance Show Using theDancer’s Emotion: Conducting Joint Research in Dance and Computer Science” Arts and Technology, (Eds: Fay Huang Reen - Cheng Wang.), Germany: Springer, ss: 148-157ÇALIŞKAN, K. (2007) "Neoliberal Piyasa Nasıl İşler?" Toplum ve Bilim, İstanbul: Birikim Yayınları, No: 108, ss: 52-83LABORİT, H. (1996), Yaratıcı İnsan, (Çev:Bertan Onaran), İstanbul: Payel YayıneviOHNİSHİ, K. - YOSHİDA, K. - KOPPEN, M. (2010), “Pattern Formation in Networks Inspired by Biological Development” Arts and Technology, (Eds: Fay Huang Reen - ChengWang.), Germany: Springer, ss :64-72.SCHANK, C. R. (2011), “Gelecekte Daha Akıllı Olacak mıyız?”, Gelecek 50 Yıl: 21. Yüzyılın İlk Yarısında Hayat Ve Bilim, (Ed: Jhon Brockman). (Çev: Nurettin Elhüseyni), İstanbul: NTV Yayınları.YILDIRIM, C. (1996), Bilimin Öncüleri, Ankara: Nurol MatbaacılıkZİSS, A. (2011), Gerçekliği Sanatsal Özümsemenin Bilimi Estetik, (Çev. Yakup Şahan), İstanbul: Hayalbaz Kitap.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Teknoloji kültüründen tekno-kültüre geçişin en önemli vasıta sahası ve eylem alanı olarak hızlı teknolojik gelişmelerin yaşam biçimleri üzerindeki yansımaları incelenir. Sanat, bilim ve teknolojinin ortaya koyduğu ilişki çerçevesi irdelenir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Teknolojinin tanımı
2.Geçmişten günümüze gerçekleşen teknolojik gelişmeler ve sanattaki yansımaları
3.Günümüzde gerçekleşen teknolojik gelişmeler ve sanattaki yansımaları
4.Tekno-kültür ve Dijital kültürün tanımı ve özellikleri
5.Kültürel bir karakter olarak yeni teknolojiler
6. Bir araç olarak yeni teknolojiler
7.İdeolojik bir güç olarak yeni teknolojiler
8.Teknolojik gelişmelerle gerçekleşen sanatçı algısındaki değişimler
9.Gelişen teknolojilerle dönüşen kültür
10.Ara Sınav
11.Gelişen teknolojilerle değişen sanat
12.Dijital sanat, dijital enstalasyon, dijital performans
13.Robotik sanat, dijital heykel, mekatronik
14.Algoritmik sanat, yazılım sanatı, Net/internet sanatı
15.Genel değerlendirme ve örneklemeler üzerinde yorumlama.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15230
Bireysel Çalışma15345
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
Toplam122