Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RESY616 Yeni Sanat Ekolojisi 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Derste, yeni sanat ekolojisindeki değişimlere yol açan ekonomik, siyasal, kültürel ve teknolojik etmenler, kavramlar çerçevesinde ele alınmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Metin EKER, Prof.Dr. Gülten İMAMOĞLU, Assist. Prof. Dr. Engin GÜNEY
Öğrenme Çıktıları
  1. Sürekli eskiyen, yeni sanat ekolojisini fark ederek dinamizmin nedenlerini çözümler
  2. Bilim, sanat ve teknolojinin bireyi nasıl etkilediğini anlar
  3. Sanat çalışmalarındaki yeni yaklaşımlarda etkili fenomenleri kavrar
  4. Sanat piyasası ve yeni hibrit yorumları kavrar
  5. Sanal mecrada gerçekleştirilen sanatsal ifade ve paylaşımları irdeler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ALİOĞLU, N. (2011), Yeni Medya Sanatı Ve Estetiği, İstanbul: Papatya Yayıncılık. ARTUN, A. (2013), Çağdaş Sanat ve Kültüralizm, İstanbul: İletişim YayınlarıCHATFİELD, T. (2013), Dijital Çağa Nasıl Uyum Sağlarız? (Çev: Levent Konca), İstanbul: Sel Yayıncılık.DEWDNEY, A. - RİDE, P. (2006) The New Media Hand Book, London, New York: Routledge.FORTİ, A. - MAYOR, F. (2008), Bilim Ve İktidar (Çev: Mehmet Küçük), Tübitak Popüler Bilim Yayınları.GOODWİN, B. (2011), “Kültürün Gölgesinde”, Gelecek 50 Yıl: 21. Yüzyılın İlk Yarısında Hayat Ve Bilim, (Ed: Jhon Brockman). (Çev: Nurettin Elhüseyni), İstanbul: NTV Yayınları.KOÇAK, O. (2011), Bilgi Toplumu Sürecinde Çalışma Yaşamı, Dijital Teknolojiler Boyutuyla, Bursa: Ekin Yayınevi.SÖYLEMEZ, M. (2010). “Yeni Medya Sanatı Ve Kuramsal Açılımlar”, Güzel Sanatlar Eğitim Dergisi, Erzurum, S: 24, ss: 137-146. STOREY, J. (2000), Popüler Kültür Çalışmaları: Kuram ve Metodlar, (Çev: Koray Karaşahin), İstanbul: Babil Yayınları.TÜRKOĞLU, T. (2010), Dijital Kültür, İstanbul: Beyaz YayınlarıWANS, B. (2006), Dijital Çağın Sanatı, (Çev: Osman Akınhay), İstanbul: Akbank Sanat Yayınları.YENGİ, D. (2012b), Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum, İstanbul: Derin Yayınları.YILMAZ, M. (2012), Sanatın Günceli, Güncelin Sanatı, Ankara: Ütopya Yayınevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yeni sanat ekolojisi dersinde insanlığın kendi eliyle yaptığı ve sonrasında esiri olduğu uygarlığın kökenleri irdelenecek. Uygarlığın bir uzantısı olarak gelişen üretim, dağıtım ve iletişim teknolojilerinin toplumsal denetime etkisi incelenecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sanat ekolojisinde eski yeni ayrımı
2.Yeni sanat ekolojisini oluşturan dinamikler
3.Günümüz sanat ekolojisinde sanatçı profili
4.Yeni sanat ekolojisindeki sunum farklılıkları
5.Yeni sanat ekolojisindeki izleme temellerine ilişkin değişimler
6.Yeni teknolojiler ve sanat ekolojisi
7.Tekno-kültürel değişimler ve sanat ekolojisi
8.Sanat ekolojisinde eski yeni ayrımı
9.Sanat ekolojisinin devingenliğinin nedenleri
10.Ara sınav
11.Dijital kültür ve yeni medya sanatı
12.Sanal macra , yazılım ve donanımlar ın sanatsal üretim ,paylaşım ve sunum lara tesirleri
13.Yeni Medya Sanatı
14.Yeni Medya Sanatı
15.Yeni Medya Sanatı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15345
Bireysel Çalışma15460
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
Toplam152