Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VFT614 Farmakokinetik Hesaplamalar 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu derste ilaçların farmakokinetikleri ve farmakokinetik değerlerin hesaplanma yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Doç.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek Güvenç, Dr.Öğr.Üyesi Enes ATMACA
Öğrenme Çıktıları
  1. Farmakokinetik kavramını bilir.
  2. İlaçların kullanılma yolları ve emilmeleri hakkında bilgi sahibi olur.
  3. İlaçların dağılımını öğrenir.
  4. İlaçların biyotransformasyonları hakkında bilgi sahibi olur.
  5. İlaçların atılma yollarını öğrenir.
  6. Kinetik hesaplamaları öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Pharmacokinetics and Pharmacodynamic Data Analysis: Concepts and Applications-Gabrielson&Weiner,2000
Klinik ve Uygulamalı Farmakokinetik-Hatip, 2004.
Klinik Farmakokinetik-Traş ve Elmas, 2005
Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji-Kaya ve ark., Cilt 1 (2009), Cilt 2 (2007)
Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999
Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002
The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985
Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Farmakokinetik kavramı, ilaçların kullanılma yolları ve emilme, ilaçların dağılımı, biyotransformasyon, ilaçların atılma yolları, kinetik hesaplamalar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Farmakokinetiğin tanımı
2.İlaçların kullanılma yolları ve emilmeleri
3.İlaçların dağılımı
4.İlaçların vücutta uğradığı değişiklikler
5.İlaçların atılması
6.Kinetik hesaplamalara giriş
7.Matematik hesaplamalarda genel kavramlar
8.VİZE SINAVI
9.Emilme veya geçiş kinetiği
10.Dağılma kinetiği
11.Dağılma kinetiği
12.Metabolizma kinetiği
13.Plazma proteinlerine bağlanma
14.Plazma ilaç yoğunluğu-cevap kinetiği
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam150