Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VFT617 Yerel Hormonlar 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu derste farmakolojik açıdan önemli yerel hormonların özellikleri ve etkilerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Doç.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek Güvenç, Dr.Öğr.Üyesi Enes ATMACA
Öğrenme Çıktıları
  1. Histamin ve antihistaminik ilaçlar hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Prostanoidleri öğrenir.
  3. Serotonin ve antagonistlerini bilir.
  4. Anjiyotensin ve antagonistleri hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Kininleri öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji-Kaya ve ark., Cilt 1 (2009), Cilt 2 (2007)
Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999
Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001
Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002
The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985
Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Histamin ve antihistaminik ilaçlar, prostanoidler, serotonin ve antagonistleri, anjiyotensin ve antagonistleri, kininler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Histamin ve antihistaminik ilaçlar (I)
2.Histamin ve antihistaminik ilaçlar (II)
3.Histamin ve antihistaminik ilaçlar (III)
4.Histamin ve antihistaminik ilaçlar (IV)
5.Prostanoidler (I)
6.Prostanoidler (II)
7.Prostanoidler (III)
8.VİZE SINAVI
9.Serotonin ve antagonistleri (I)
10.Serotonin ve antagonistleri (II)
11.Anjiyotensin ve antagonistleri (I)
12.Anjiyotensin ve antagonistleri (II)
13.Anjiyotensin ve antagonistleri (III)
14.Kininler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam150