Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VFT618 Hormonal Sistem Farmakolojisi 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu derste farmakolojik açıdan önemli hormonların özellikleri ve etkilerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Doç.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek Güvenç, Dr.Öğr.Üyesi Enes ATMACA
Öğrenme Çıktıları
  1. Hormonal sistemin özelliklerini kavrar.
  2. Hipatalamus ve hipofiz hormonları hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Üremeye etki eden hormonları öğrenir.
  4. Adrenal bez hormonları hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Steroid hormon türevleri ve antagonistlerini bilir.
  6. İnsülin ve glukagon hakkında bilgi sahibi olur.
  7. Tiroid hormonları ve antagonistlerini öğrenir.
  8. Parathormonu bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji-Kaya ve ark., Cilt 1 (2009), Cilt 2 (2007)
Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999
Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001
Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Hormonal sistemin özellikleri, hipatalamus ve hipofiz hormonları, üremeye etki eden hormonlar, adrenal bez hormonları, steroid hormon türevleri ve antagonistleri, insülin ve glukagon, tiroid hormonları ve antagonistleri, parathormon.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hormonal sistemin özellikleri (I)
2.Hormonal sistemin özellikleri (II)
3.Hipatalamus ve Hipofiz hormonları (I)
4.Hipatalamus ve Hipofiz hormonları (II)
5.Hipatalamus ve Hipofiz hormonları (III)
6.Üremeye etki eden hormonlar (I)
7.Üremeye etki eden hormonlar (II)
8.VİZE SINAVI
9.Adrenal bez hormonları (I)
10.Adrenal bez hormonları (II)
11.Steroid hormon türevleri ve antagonistleri (I)
12.Steroid hormon türevleri ve antagonistleri (II)
13.İnsülin ve glukagon
14.Tiroid hormonları ve antagonistleri, Parathormon
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam150