Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VFT629 Farmasötik İlaç Şekilleri 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu derste farmasötik işlemler, ölçme, tartma, çeşitli ilaç şekilleri ve ilaç kalite kontrol test prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Doç.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek Güvenç, Dr.Öğr.Üyesi Enes ATMACA
Öğrenme Çıktıları
  1. Farmasötik işlemler hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Katı, yarı-katı ve sıvı ilaç şekillerini bilir.
  3. İlaç formülasyonlarında kullanılan taşıt, çözücü ve yardımcı
  4. Biyoeşdeğerlilik ve ilaç kalite kontrol testleri hakkında bilgi edinir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji-Kaya ve ark., Cilt 1 (2009), Cilt 2 (2007)
Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999
Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001
Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002
The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985 -Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Farmasötik işlemler, katı ilaç şekilleri, yarı-katı ilaç şekilleri, sıvı ilaç şekilleri, kontrollü salıveren dozaj şekilleri, ilaç formülasyonlarında kullanılan taşıt, çözücü ve yardımcı maddeler, biyoeşdeğerlilik ve ilaç kalite kontrol testleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Farmasötik işlemler (I)
2.Farmasötik işlemler (II)
3.Farmasötik işlemler (III)
4.Farmasötik işlemler (IV)
5.Katı ilaç şekilleri
6.Yarı-katı ilaç şekilleri
7.Sıvı ilaç şekilleri
8.VİZE SINAVI
9.Kontrollü salıveren dozaj şekilleri
10.İlaç formülasyonlarında kullanılan taşıt maddeler
11.İlaç formülasyonlarında kullanılan çözücü maddeler
12.İlaç formülasyonlarında kullanılan yardımcı maddeler
13.Biyoeşdeğerlilik ve ilaç kalite kontrol testleri (I)
14.Biyoeşdeğerlilik ve ilaç kalite kontrol testleri (II)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam150