Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VFT630 Modern Farmakoloji-Toksikolojide Kullanılan Laboratuvar Yöntemleri 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu derste Modern Farmakoloji-Toksikolojide Kullanılan Laboratuvar Yöntemleri ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Doç.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek Güvenç, Dr.Öğr.Üyesi Enes ATMACA
Öğrenme Çıktıları
  1. Örnek alınması ve laboratuvara gönderilmesini öğrenir.
  2. Laboratuvarın hazırlanması ve malzemelerin temizliğini öğrenir
  3. Laboratuvarda kullanılan belli başlı alet, cihaz ve ekipmanları bilir.
  4. Analiz için örnek hazırlama tekniklerini bilir
  5. Modern analiz metodları hakkında bilgi sahibi olur.
  6. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanmasını bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji-Kaya ve ark., Cilt 1 (2009), Cilt 2 (2007)
Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999
Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001
Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002
The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985
Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Örnek alınması ve laboratuvara gönderilmesi, laboratuvarın hazırlanması ve malzemelerin temizliği, laboratuvarda kullanılan belli başlı alet, cihaz ve ekipman, analiz için örnek hazırlama teknikleri, belli başlı kimyasal testler, modern analiz metotları, kromatografik yöntemlerin prensipleri, ince tabaka kromatografisi (ITK) kağıt kromatografisi, kolon kromatografisi, gaz kromatografisi (GC), gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS), yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC), sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi (LC-MS), spektrometrik yöntemler, immunokimyasal testler, ELISA, izole organ banyosu sistemleri, Langerndorff izole organ sistemi, diğer farmakolojik ve toksikolojik laboratuvar test sistemleri, sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Örnek alınması ve laboratuvara gönderilmesi
2.Laboratuvarın hazırlanması ve malzemelerin temizliği
3.Laboratuvarda kullanılan belli başlı alet, cihaz ve ekipman
4.Analiz için örnek hazırlama teknikleri
5.Belli başlı kimyasal testler
6.Modern analiz metotları
7.Kromatografik yöntemlerin prensipleri
8.VİZE SINAVI
9.İnce tabaka kromatografisi (ITK)
10.Gaz kromatografisi (GC)
11.Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC)
12.Spektrometrik yöntemler
13.İmmunokimyasal testler
14.İzole organ banyosu sistemleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam150