Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VFT631 İlaçların Etkileri ve İlaç Etkileşimleri 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu derste ilaçların etki şekilleri, istenmeyen etkileri ve ilaçlar arasındaki etkileşimlerin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Doç.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek Güvenç, Dr.Öğr.Üyesi Enes ATMACA
Öğrenme Çıktıları
  1. İlaçların etki şekillerini kavrar.
  2. Doz-yoğunluk-etki ilişkisini öğrenir.
  3. İlaçlar arasındaki etkileşimleri bilir.
  4. İlaçların etkisini değiştiren faktörleri bilir.
  5. İlaçların etkisini değiştiren faktörleri bilir.
  6. İlaç etkilerinin in vivo ve in vitro değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji-Kaya ve ark., Cilt 1 (2009), Cilt 2 (2007)
Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999
Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001
Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002
The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 198
Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 200
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İlaçların etki şekilleri, doz-yoğunluk-etki ilişkisi, ilaçlar arasındaki etkileşimler, ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaçların istenmeyen etkileri, ilaç etkilerinin in vivo ve in vitro değerlendirilmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İlaçların etki şekilleri
2.İlaçların etkisine aracılık eden mekanizmalar
3.Doz-yoğunluk-etki ilişkisi (I)
4.Doz-yoğunluk-etki ilişkisi (II)
5.İlaçlar arasındaki etkileşimler (I)
6.İlaçlar arasındaki etkileşimler (II)
7.İlaçlar arasındaki etkileşimler (III)
8.VİZE SINAVI
9.İlaçların etkisini değiştiren faktörler (I)
10.İlaçların etkisini değiştiren faktörler (II)
11.İlaçların istenmeyen etkileri (I)
12.İlaçların istenmeyen etkileri (II)
13.İlaç etkilerinin in vivo ve in vitro değerlendirilmesi (I)
14.İlaç etkilerinin in vivo ve in vitro değerlendirilmesi (ıI)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam150