Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VFT632 Su Ürünlerinde İlaç Kullanımı 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu derste, su ürünlerinde ilaç kullanımı prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Doç.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek Güvenç, Dr.Öğr.Üyesi Enes ATMACA
Öğrenme Çıktıları
  1. Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan ilaçları bilir.
  2. Kullanılan ilaçlardan kaynaklanan sorunlar hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Su ürünlerinde farmakolojik ve toksikolojik analiz metotlarını öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji-Kaya ve ark., Cilt 1 (2009), Cilt 2 (2007)
Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999
Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001
Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002
The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985
Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan ilaçlar, ilaçlardan kaynaklanan sorunlar, su ürünlerinde farmakolojik ve toksikolojik analiz metotları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hastalıkları tanımlamada genel prensipler
2.Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan ilaçlar
3.İlaçların balık topluluklarında uygulanması
4.Balıklarda anestezi yöntemleri ve kullanılan anestezikler
5.Balıklarda kan alma yöntemleri
6.Su ürünleri yetiştiriciliğinde dezenfeksiyon (I)
7.Su ürünleri yetiştiriciliğinde dezenfeksiyon (II)
8.VİZE SINAVI
9.Su ürünleri yetiştiriciliğinde dezenfeksiyon (III)
10.Kültür balığı yetiştiriciliğinde sağaltım
11.Akvaryum balığı yetiştiriciliğinde sağaltım
12.Sağaltım banyolarının uygulanması
13.Antibiyotiklerin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar
14.Aşılar ve aşılamalar, su ürünlerinde farmakolojik ve toksikolojik analiz metotları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam150