Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VFT638 Acil Müdahale İlaçları 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu derste zehirlenmeler, şok, kolik ve epilepsi durumlarında kullanılan ilaçların öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Doç.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek Güvenç, Dr.Öğr.Üyesi Enes ATMACA
Öğrenme Çıktıları
  1. Zehirlenmeler ve genel sağaltım prensipleri hakkında bilgi sahip olur.
  2. Zehirlenmelerin tedavisinde kullanılan analeptikler, adsorbanlar, antiasit ilaçları bilir.
  3. Glikokortikoid, Diüretik, kusturucu ve kusma kesici ilaçlar hakkında bilgi sahibi olur.
  4. Zehirlenmelerin tedavisinde kullanılan otonom sinir sistemi ilaçlarını bilir.
  5. Bazı zehirlenmelerin tedavisini kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji-Kaya ve ark., Cilt 1 ve Cilt 2 (2009)
Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999
Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001
Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002
The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985
Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Zehirlenmeler, genel sağaltım prensipleri, analeptikler, adsorbanlar, antihistaminikler, antiepileptikler, glukokortikoidler, kusturucular, otonom sinir sistemi ilaçları, sürgün önleyiciler, bazı zehirlenmelerin tedavileri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Zehirlenmeler ve genel sağaltım prensipleri
2.Zehirlenmelerde kullanılan adsorban, antiasit, kusturucu ve kusma kesici ilaçlar
3.Analeptikler, antiepileptik ilaçlar
4.Antihistaminikler, glikokortikoidler
5.Diüretikler, kusturucular, kusma kesiciler
6.Parasempatomimetikler, Parasempatolitikler
7.Semaptomimetikler, sempatolitikler
8.VİZE SINAVI
9.Sürgütler, sürgün önleyiciler
10.Sürgütler, sürgün önleyiciler
11.Organik klorlu ve sentetik piretroidlerle zehirlenmelerin tedavisi
12.Asetaminofen ve aspirin zehirlenmelerinin tedavisi
13.Etilen glikol (antifriz) zehirlenmesinin tedavisi
14.Üre, nitrat ve mikotoksin zehirlenmelerinin tedavisi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam150