Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2103037102011 Asetik Asit ve Laktik Asit Fermantasyonları. 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Dersin amacı asetik ve laktik asit fermantasyonları ve görev alan mikroorganizmalar hakkında öğrencileri bilgi sahibi yapmaktır. Ayrıca, bu fermantasyon işlemleri aracılığıyla çeşitli fermente gıdaların üretimi hakkında bilgilendirmektir. Böylece fermente gıda endüstrisi için öğrencileri temel bilimsel beceri ile donatmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Ahmet Hilmi ÇON
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel ve karbonhidrat metabolizması hakkında bilgi sahibi olmak
  2. Laktik ve Asetik asit fermantasyonları ve etkileyen faktörleri öğrenmek
  3. Laktik ve asetik asit bakterilerinin morfolojisi, fizyolojisi ve metabolizması hakkında bilgi sahibi olmak
  4. Sirke, turşu, zeytin, şalgam, boza ve tarhana gibi fermente gıdaların üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aktan, N., Kalkan, H. “Sirke Teknolojisi” Ege Üniversitesi Basımevi, (1998)Aktan, N., Kalkan, H. “Sofralık Zeytin Teknolojisi” Ege Üniversitesi Basımevi, (1999)Aktan, N., Kalkan, H., Yücel U. “Turşu Teknolojisi” Ege Üniversitesi Basımevi, (1999)Çetin, E.T. “Endüstriyel Mikrobiyoloji” İstanbul Tıp Fak. Vakfı Yayını, (1983)Telefoncu, A. “Biyoteknoloji” Ege Üniversitesi Basımevi, (1995)Ertugay, Z., Certel, M. “Biyoteknoloji I” Atatürk Üni. Ziraat Fak. Basımevi, (1995)Gilliland, S.E. “Bacterial Starter Cultures for Food” CRC Press, Inc.(1986)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Giriş ve temel metabolizma; Karbonhidrat metabolizması; Asetik asitin özellikleri, metabolizması ve endüstriyel subsratlar; Asetik asit bakterilerinin morfolojik, fizyolojik, metabolik özellikleri; Asetik asit bakterilerinin isimlendirilmesi ve sınıflandırılması; Sirke üretimi ve fermantasyonu etkileyen önemli faktörler; Laktik asitin özellikleri, metabolizması ve endüstriyel subsratlar; Endüstriyel laktik asit üretim yöntemleri; Laktik asit bakterilerinin morfolojik, fizyolojik, metabolik özellikleri; Laktik asit bakterilerinin isimlendirilmesi ve sınıflandırılması; Turşu, zeytin, şalgam, boza, tarhana vb. ürünlerin üretiminde kullanımları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Fermente gıdaların tanımı, tarihçesi ve önemi Okuma, Bilgi aktarımı
2.Giriş ve temel metabolizma; Karbonhidrat metabolizması Okuma, Bilgi aktarımı
3.Asetik asitin özellikleri, metabolizması ve endüstriyel subsratlar Okuma, Bilgi aktarımı
4.Asetik asit bakterilerinin morfolojik, fizyolojik, metabolik özellikleri Okuma, Bilgi aktarımı
5.Asetik asit bakterilerinin isimlendirilmesi ve sınıflandırılması Okuma, Bilgi aktarımı
6.Sirke üretimi ve fermantasyonu etkileyen önemli faktörler Okuma, Bilgi aktarımı
7.Laktik asitin özellikleri, metabolizması ve endüstriyel subsratlar Okuma, Bilgi aktarımı
8.Endüstriyel laktik asit üretim yöntemleri Okuma, Bilgi aktarımı
9.Laktik asit bakterilerinin morfolojik, fizyolojik, metabolik özellikleri Okuma, Bilgi aktarımı
10.Ara sınav Sınav
11.Laktik asit bakterilerinin isimlendirilmesi ve sınıflandırılması Okuma, Bilgi aktarımı
12.Turşu üretimi Okuma, Bilgi aktarımı
13.Zeytin üretimi Okuma, Bilgi aktarımı
14.Şalgam, boza, tarhana vb. ürünlerin üretimi Okuma, Bilgi aktarımı
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Proje Sunma120
Ev Ödevi120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama13535
Rapor Sunma111
Bireysel Çalışma6424
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12424
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12828
Ev Ödevi21428
Toplam186