Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FİM722 Yapı Dinamiğinde Sistem Tanımlama 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Mevcut inşaat mühendisliği yapılarının yapısal modal parametrelerinin yapı titreşim tepki kayıtlarından çıkartılması , analitik modelinki ile karşılaştırılması ve bunlara dayalı yapı durumunun değerlendirilmesi hususlarının verilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Azer Arastunoğlu KASIMZADE
Öğrenme Çıktıları
  1. Stokastik dinamik kuvet etkisi altındakı inşaat mühendisliği yapılarının modelleme özellikleri; Çevresel etkilerden yapı titreşimi ; Yapı titreşim tepkilerinin kaydında ölçme aygıtı tiplerinin ve yerleşim durumlarının seçilme özellikleri bilgilerine sahip olacak
  2. Modelleme ve ölçme hatalarının yapı haraket denklemlerine sokulma hususları bilgilerine sahip olacak
  3. Hareket denklemlerinin çözümlenmesi ve yapısal modal parametrelerin çıkardılması-system tanımlama özellikleri ve sınıflandırılması bilgilerine sahip olacak
  4. Analitik modelin kalibrasyonu için deneysel ve analitik model modal parametrelerinin karşılaştırılması kriteri bilgilerine sahip olacak
  5. İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri bilgilerine sahip olacak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ljung, L. (1999). System Identification: Theory for the User, Prentice Hall, Second Edition.Ewins D.J.,(1995). Modal Testing:Theory and Practice, John Wiley & Sons Pub.Iserman R., Munchhof M., (2011), Identification of Dynamic Systems: An Introduction with Application, Springer Pub.Katsuhiko O., (2010) Modern Control Engineering, Prentice Hall, Fifth Edition.Bendat J.S.(1998) Nonlinear System Tecniques and Applications, John Wiley & Sons Pub.Ondokuz Mayis University, MF-046 project report and related references, 2006
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Stokastik dinamik kuvvet etkisi altındaki inşaat mühendisliği yapılarının modelleme özellikleri; Yapı titreşim tepkilerinin kaydında ölçme aygıtı tiplerinin ve yerleşim durumlarının seçilme özellikleri;Modelleme ve ölçme hatalarının yapı hareket denklemlerine sokulma hususları; Hareket denklemlerinin çözümlenmesi ve yapısal modal parametrelerin çıkartılması-sistem tanımlama özellikleri ve sınıflandırılması; Analitik modelin kalibrasyonu için deneysel ve analitik model modal parametrelerinin karşılaştırılması kriteri; İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş
2.Stokastik dinamik kuvet etkisi altındakı inşaat mühendisliği yapılarının modelleme özellikleri
3.Yapı titreşim tepkilerinin kaydında ölçme aygıtı tiplerinin ve yerleşim durumlarının seçilme özellikleri
4.Yapı titreşim tepkilerinin kaydında ölçme aygıtı tiplerinin ve yerleşim durumlarının seçilme özellikleri
5.Modelleme ve ölçme hatalarının yapı haraket denklemlerine sokulma hususları
6.Hareket denklemlerinin çözümlenmesi ve yapısal modal parametrelerin çıkardılması-system tanımlama özellikleri ve sınıflandırılması
7.Hareket denklemlerinin çözümlenmesi ve yapısal modal parametrelerin çıkardılması-system tanımlama özellikleri ve sınıflandırılması
8.Analitik modelin kalibrasyonu için deneysel ve analitik model modal parametrelerinin karşılaştırılması kriteri
9.Analitik modelin kalibrasyonu için deneysel ve analitik model modal parametrelerinin karşılaştırılması kriteri
10.Ara sınav
11.İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri
12.İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri
13.İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri
14.İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14684
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9436
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4520
Toplam187