Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FİM723 Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Yöntemi 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
İnşaat mühendisliği yapılarının lineer ötesi sonlu elemanlar metodu ile analizi hususlarının verilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Azer Arastunoğlu KASIMZADE
Öğrenme Çıktıları
  1. Static ve dinamik yapısal problemlerin sonlu elemalarla formulasyonu için başlıca variasyon prinsipler; Sonlu elemanlar metodunun yerine getirilmesi için direct rijitlikler motodunun özellikleri bilgilerine sahib olacak;
  2. Yapı rijitliğinin veya kuvvet vektorunun yapının yerdeğiştirmelerine bağımlılığı ve yapı mekaniğinin ilgili linear ötesi problemleri; İnşaat mühendisliği yapılarında malzeme ve geometrik linear ötesi problemlerinin sınıflandırılması bilgilerine sahib olacak;
  3. Orantısız sönümlü sistemlerin sınıflandırılması bilgilerine sahib olacak
  4. Zamana bağımlı ve bağımsız linear ötesi problemler, özellikleri ve sonlu elemanlarla çözüm metotları bilgilerine sahib olacak;
  5. İlğili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri bilgilerine sahib olacak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bellytschko T., Liu W.K., Moran B. (2001) Nonlinear Finite Elements for Continue and Structures, John Wiley ve Sons Pub.

Crisfield M.A.(1991), Non-Linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, Vol. 1, John Wiley ve Sons Pub.

Crisfield M.A.(1997), Non-Linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, Vol. 2, John Wiley ve Sons Pub.

Kleiber M., …(1997), Parametric Sensitivity in Nonlinear Mechanic: Theory and Finite Element Computations,

Zienkievicz O.C., Taylor R.L. (1991) The Finite Element Method, Fourth Edition, Vol. 2, John Wiley ve Sons Pub. John Wiley ve Sons Pub

Kasimzade Arastunoğlu Azer., Sonlu Elemanlar Metodu, Yenilenmiş 3. Baskı, ISBN 978-605-320-932-4, Nobel Y.D.Ltd. Şti., 848 s., Ankara, 2018, Eğitim, Öğretim, Analiz Programları CD si eki ile ( https://www.mathworks.com/support/books/book48544.html adresinde altı dilde tanıtılmaktadır)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Statik ve dinamik yapısal problemlerin sonlu elemanlarla formülasyonu için başlıca varyasyon prensipler;Sonlu elemanlar metodunun yerine getirilmesi için direk rijitlikler motodunun özellikleri;Yapı rijitliğinin veya kuvvet vektörünün yapının yerdeğiştirmelerine bağımlılığı ve yapı mekaniğinin ilgili lineer ötesi problemleri; İnşaat mühendisliği yapılarında malzeme ve geometrik lineer ötesi problemlerinin sınıflandırılması; Orantısız sönümlü sistemlerin sınıflandırılması; Zamana bağımlı ve bağımsız lineer ötesi problemler, özellikleri ve sonlu elemanlarla çözüm metotları; İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş
2.Statik ve dinamik yapısal problemlerin sonlu elemalarla formulasyonu için başlıca varyasyon prensipler
3.Statik ve dinamik yapısal problemlerin sonlu elemalarla formulasyonu için başlıca varyasyon prinsipler
4.Sonlu elemanlar metodunun yerine getirilmesi için direk rijitlikler motodunun özellikleri
5.Yapı rijitliğinin veya kuvvet vektörünün yapının yerdeğiştirmelerine bağımlılığı ve yapı mekaniğinin ilgili lineer ötesi problemleri
6.İnşaat mühendisliği yapılarında malzeme ve geometrik lineer ötesi problemlerinin sınıflandırılması
7.Orantısız sönümlü sistemlerin sınıflandırılması
8.Zamana bağımlı ve bağımsız lineer ötesi problemler, özellikleri ve sonlu elemanlarla çözüm metotları
9.Zamana bağımlı ve bağımsız lineer ötesi problemler, özellikleri ve sonlu elemanlarla çözüm metotları
10.Ara Sınav
11.İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri.
12.İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri.
13.İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri.
14.İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14684
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9436
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4520
Toplam187