Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FİM725 Hidromekanik 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
İleri düzeyde Akışkanlar mekaniği kavramlarının verilmesi, Bernoulli, Navier Stokes, Euler hareket denklemlerinin irdelenmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Aslı Ülke
Öğrenme Çıktıları
  1. Hidromekaniğin genel tanımın verilmesi
  2. Hidromekanik dersinin inşaat mühendisliği açısından öneminin kavranması
  3. Hidromekanikte temel kavramların irdelenmesi
  4. Süreklilik, Bernoulli, Euler, Lagrange, Navier Stokes denklemlerinin çıkartılışının öğrenilmesi
  5. Laplace dönüşümlerinin öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Akışkanlar Mekaniği, Prof. Dr. Turhan Acatay, Prof. Dr. Adnan Akyarlı, , İMO, İzmir Şubesi Yayınları, no:32, 1999
2- Hidromekanik, Prof. Dr. Ferruh Müftüoğlu, Su Vakfı Yayınları, 2011
3- İleri Akışkanlar Mekaniği, Prof. Dr. Yalçın Yüksel, Beta Yayınevi, 2013
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Euler hareket denklemleri, Bernoulli denklemleri, Navier Stokes denklemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hidromekanik dersinin kapsamı, inşaat mühendisliğindeki yeri ve uygulama alanları
2.Sıvı ve gaz akışkanlar, akışkanlarla katılar arasındaki benzerlik ve farklar
3.Sürekli ortam kabulü
4.Boyut ve birim sistemleri
5.Hidostatik, sıvıların denge şartları
6.Akışkanların kinematiği Euler ve Lagrange yöntemleri
7.Sıkışabilen ve sıkışamayan akımlar, ideal ve viskoz akımlar, laminer ve türbülanslı akımlar, kararlı kararsız akımlar
8.Sıkışabilen ve sıkışamayan akımlar, ideal ve viskoz akımlar, laminer ve türbülanslı akımlar, kararlı kararsız akımlar
9.Akım ipçikleri ve yörüngeler
10.Arasınav
11.Bir ve iki boyutlu akımlar,viskoz alt tabakanın incelenmesi, Bernoulli denklemi
12.Bir ve iki boyutlu akımlar,viskoz alt tabakanın incelenmesi, Bernoulli denklemi
13.Navier Stokes Yasası, Laplace dönüşümleri
14.Navier Stokes Yasası, Laplace dönüşümleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14342
Problem Çözümü7642
Tartışma5630
Makale Kritik Etme4520
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma7321
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
Toplam187