Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FİM726 Hazne Teorisi 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Haznelerin (rezervuarların) hacim hesaplarının öğretilmesi, değişik yaklaşımlarla yöntemlerin irdelenmesi, yöntemler arasında karşılaştırma yapılabilmesi, doluluk oranına göre riskin belirlenmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Aslı Ülke
Öğrenme Çıktıları
  1. İnşaat Mühendisliği'nde baraj hesaplarının, rezervuar hacim hesaplarının öneminin kavranması
  2. Akarsu akım hesaplarında istatistik yöntemlerin tekrar gözden geçirilmesi
  3. Kritik kurak akım dönemleri hakkında bilgi sahibi olunması
  4. Rezervuar hacim hesaplarının öğrenilmesi
  5. Tüm yöntemlerin irdelenmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Prof. Dr. Mehmetçik Bayazıt, Biriktirme Haznelerinin Tasarımı ve İşletilmesi,, İTÜ İnşat Fakültesi Matbaası, 1997
2-McMohan, T.A., Mein, R.G:, River and REservoir Yield, 1986
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel istatistikler, Hazne tasarım hesaplarında kritik dönem yaklaşımları, depolamanın terimleri, minimum akımlar, eklenik hacimler, düşük akım hidrolojisi, Alexander'ın yöntemi ,Goul'un Gama dağılımı, Matris yöntemler hesabı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Düşük akım hidrolojisi
2.Akarsuların karakteristiktisleri
3.Akarsuların temel istatistikleri (ortalama, varyans, standart sapma, değişkenlik katsayısı, çarpıklık katsayısı, sivriliği, otokorelasyonu)
4.Akarsuların temel istatistikleri (ortalama, varayns, standart sapma, değişkenlik katsayısı, çarpıklık katsayısı, sivriliği, otokorelasyonu)
5.Akarsuların temel istatistikleri (ortalama, varyans, standart sapma, değişkenlik katsayısı, çarpıklık katsayısı, sivriliği, otokorelasyonu)
6.Dağılımın seçimi
7.Akım sürek eğrileri, toplam akım eğrileri, yıllık frekans analizi
8.Rezervuar kapasitesi-verim analizleri, ön dizayn teknikleri
9.Eklenik hacimler metodu, eklenik farklar metodu, düşük akımlar metodu
10.Arasınav
11.Alexander’s yöntemi, Dinçer ve Gould’un Gamma yöntemi
12.McMohan’ın ampirik formülü
13.Olasılık Matris yöntemi
14.Moran yaklaşımı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14342
Problem Çözümü7642
Tartışma5630
Makale Kritik Etme4520
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma7321
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
Toplam187