Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FİM728 Doğrusal Olmayan Kırılma Mekaniği 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Kırılma mekaniğinin teknik, hesap ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, beton ve kaya malzemeler üzerindeki laboratuar deneyleri ve nümerik analizleri öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Varol KOÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Nonlineer kırılma mekaniğinin esasları, nonlineer malzemelerdeki çatlak gelişiminde enerji prensipleri, nonlineer malzemeler için J integral yöntemi, Kırılma direnci: R eğrileri öğrenilir.
  2. Betonun yapısı ve kırılma gelişimi, betonun mikroyapısı, betonda gerilme yığılmalarının oluşturduğu kırılma davranışı kavranılır.
  3. Jeng ve Shah’ın iki parametreli kırılma modeli, Bazant ve Kazemi’nin boyut etkisi modeli, Karihaloo ve Nallathambi’nin etkin çatlak modeli öğrenilir.
  4. Kaya ve Beton malzemelerde Mod –I kırılma parametrelerinin belirlenmesinde kullanılan deneysel metodlar ve Hillerborg'un RILEM metodu öğrenilir.
  5. Kırılma mekaniğinin beton yapılara uyarlanması, Düzlem beton numunelerde boyut etkisi, Betonarme elemanlarda çekme ve eğilme gerilmelerine yönelik yöntemler kavranır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
“Fracture Mechanics of Concrete: Aplications of Fracture Mechanicss to concrete, Rock, and other Quasi-brittle Materials”, Surendra Ri Shah, Stuart E. Swartz, Chengsheng Ouyang, A Wiley- Interscience Puplication, 1995.
“Applications of Fracture Mechanics to Reinforced Concrete”, Alberto Carpinteri, Elsevier Applied Science, 1990.
“Fracture of Concrete and Rock: Recent Developments”, S.P. Shah, S.E. Swartz, B. Barr, Elsevier Applied Science, 1989.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Nonlineer kırılma mekaniği, Betonun yapısı ve kırılma gelişimi, betonun mikroyapısı, Kırılma gelişim zonu, Yarı- gevrek malzemelerde Mod-I göçmesine ait nonlineer kırılma mekaniği, Jeng ve Shah’ın iki parametreli kırılma modeli, Bazant ve Kazemi’nin boyut etkisi modeli, Karihaloo ve Nallathambi’nin etkin çatlak modeli, Yarı-gevrek malzemelerde R eğrisi yöntemi, Hasar ve kırılma mekaniği prensipleri ve karşılaştırılmaları, mikromekanik düzeyde hasar gelişimi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.- Nonlineer kırılma mekaniğinin esasları, nonlineer malzemelerdeki çatlak gelişiminde enerji prensipleri, nonlineer malzemeler için J integral yöntemi, Kırılma direnci: R eğrileri, Çatlak tepesi açılma deplasmanı, J-R eğrilerinin ölçülmesi ve metal malzemelerde CTOD ölçümü
2.- Betonun yapısı ve kırılma gelişimi, betonun mikroyapısı, betonda gerilme yığılmalarının oluşturduğu kırılma davranışı
3.- Kırılma gelişim zonu, kırılma gelişim zonunun deneysel olarak belirlenmesi, betonun kırılma davranışına kırılma gelişim zonunun etkisi
4.- Yarı- gevrek malzemelerde Mod-I göçmesine ait nonlineer kırılma mekaniği, yarı- gevrek malzeme kırılmasının temel –genel tanımlamaları, hayali çatlak yaklaşımı, Hillerborgun hayali çatlak modeli, Bazant ve Oh’un çatlak bandı modeli
5.- Etkin- elastik çatlak yaklaşımı, enerji kriterleri, Jeng ve Shah’ın iki parametreli kırılma modeli
6.- Bazant ve Kazemi’nin boyut etkisi modeli, Karihaloo ve Nallathambi’nin etkin çatlak modeli, Refai ve Swartz’ın etkin çatlak modeli, Hayali ve etkin- elastik çatlak yaklaşımlarının karşılaştırılmaları, sonlu eleman analizleri
7.- Kaya ve Beton malzemelerde Mod –I kırılma parametrelerinin belirlenmesinde kullanılan deneysel metodlar, Hillerborg ve diğrelerinin RILEM metodu
8.- Jeng ve Shah’ın RILEM metodu (CTOD), Bazant’ın Gf ve cf karakteristlikleriyle ilgili RILEM metodu, Betonun kırılma tokluğunun ölçümüne yönelik diğer metodlar, metodlar arası ilişkiler
9.- Yarı-gevrek malzemelerde R eğrisi yöntemi
10.- Diğer deformasyon modları için kırılma mekaniği
11.- Kırılma mekaniğinin beton yapılara uyarlanması, Düzlem beton numunelerde boyut etkisi, Betonarme elemanlarda çekme ve eğilme gerilmelerine yönelik yöntemler.
12.- Pullout göçmesi, Kesme göçmesi, Burulma göçmesi, Beton barajlar, Basınç göçmesi
13.- Hasar ve kırılma mekaniği prensipleri ve karşılaştırılmaları, mikromekanik düzeyde hasar gelişimi
14.- Kırılma mekaniği uygulamalarına yönelik diğer alanlar
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Seminer150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Seminer150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Seminer23264
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Okuma14040
Toplam188