Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FİM707 Anizotrop Cisimler Teorisi 927001 1 1 0
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Anizotrop materyaller modern teknolojide önemli role sahiptirler. Füze ve uçak tasarımında, madencilikte, katı hal fiziği dalında, jeofizik dalında, malzeme parçaları ve üretimi dalında ve buna benzer birçok dalda kullanılan materyallerin çözümü daima anizotrop problemlerinin çözümüne dayanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Zihni Zerin
Öğrenme Çıktıları
  1. Anizorop malzemeler hakkında genel bilgi sahibidir.
  2. Anizorop malzemelerin mekanik özelliklerini hesaplama tekniği ile belirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Theory of Elasticity Of An Anisotropic Elastic Body, Holden-Day, Inc., San Francisco, 1963.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Anizotrop cisimler teorisinin temel denklemleri, sürekli bir ortamın genel gerilme ifadesi, genelleştirilmiş Hooke yasası, kristal yapılarının elastisitesi (esnekliği), elastik sabitlerin koordinat dönüşümleri, basit yükleme durumlarında elastik denge problemi, yerdeğiştirmeler, üniform basınç etkisindeki davranışlar, silindirik anizotropi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş
2.Anizotrop Malzemelerin Tasnifi
3.Anizotrop Malzemeler
4.Anizotrop Malzemeler
5.Anizotrop Malzemeler Mekaniğine Giriş
6.Anizotrop Malzemeler Mekaniğinin Temel Bağıntı ve Denklemleri
7.Anizotrop Malzemeler Mekaniğinin Temel Bağıntı ve Denklemleri
8.Eğrisel anizotropi
9. Bir elastik yarı düzlemde radyal gerilme dağılımı
10.
11.Dikdörtgen bir levhanın momentlerden dolayı eğilmesi ve uzamas
12.Silindirik anizotropili bir cisim için düzlem şekil değiştirme problemi,
13.Elastik yarı-uzayda gerilme dağılımı
14. Eliptik ve dairesel kesitli çubukların basit burulması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Ev Ödevi150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11212
Final Sınavı11212
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14114
Ev Ödevi1012120
Toplam186