Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MİK702 Klinik Mikoloji 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Maya ve küflerin tanımlanması ve değerlendirilmesi, oluşturdukları hastalıklar tanı ve tedavisi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Asuman BİRİNCİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Mayaların ve küflerin tanımlanmasını bilir
  2. Fungal hastalıkların patogenezini bilir
  3. Fungal enfeksiyonların laboratuvar tanısını bilir
  4. Klinik önemi olan mantarların sınıflandırmasını bilir
  5. Antifungalleri bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
*Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Pfaller MA, Yolken RH,. Manual of Clinical Microbiology, 2003*Ustaçelebi Ş. Temel ve Klinik mikrobiyoloji, 1999
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Mayalar, küfler, mikolojik tanı, klinik değerlendirme
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Fungal Hastalık Patogenezi
2.Fungal Hastalıkların Laboratuvar Tanısı
3.Fungal Enfeksiyonların Klinik Tanınması
4.İnvaziv Fungal Enfeksiyonların Direkt Tanısı İçin İmmünolojik, Moleküler ve Biyokimyasal Testler
5.Sistemik Antifungal Maddeler
6.Topikal Antifungal Maddeler
7.Araştırılan Antifungal Maddeler
8.Mikozların Tedavisinde Antifungal Maddelerin Kombinasyonu
9.Antifungal Maddelere Direnç Mekanizmaları
10.Olağandışı veya Belirsiz Etiyolojide Fungal ve Fungal Benzeri Enfeksiyonlar
11.Yüzeysel ve Kütanöz Mikozlar
12.Subkutan Mikozlar
13.Dimorfik Mantarlara Bağlı Sistemik Mikozlar
14.Fırsatçı Mikozlar Mikotoksinler ve Mikotoksikozlar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14570
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14570
Toplam156