Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MİK705 Klinik Mikrobiyolojide Tanısal Teknikler 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Mikrobiyolojide kullanılan tanı yöntemlerinin öğrenilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Klinik mikrobiyoloji laboratuvarının organizasyonunu bilir
  2. Mikrobiyolojik materyallerin alınması, saklanması ve laboratuvara gönderilmesini bilir
  3. Klinik mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan kimyasalları bilir
  4. Mikroorganizmaları identifikasyonunu bilir
  5. Mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılık testlerini bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bilgehan H. Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Başarı Yayınları Fakülteler Kitabevi. 2004.Başustaoğlu A, Kubar A, Yıldıran ŞT, Tanyüksel M. Editörler, Klinik Mikrobiyoloji (çeviri)’de, 9. Baskı, Ankara, Atlas Kitapçılık. 2009.Tünger A, Çavuşoğlu C, Korkmaz M. Asya Mikrobiyoloji. 1. baskı, İzmir, Asya Tıp Kitabevi. 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Klinik mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan tanı yöntemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Morfoloji ve İnceleme Yöntemleri
2.Klinik Mikrobiyolojide Kullanılan Besiyerleri
3.Klinik Mikrobiyolojide Kullanılan Kültür Yöntemleri
4.Klinik Mikrobiyolojide Kullanılan Antibiyotikler Duyarlılık Testleri
5.Mikroorganizmaların Antijenik yapıları
6.Antijen ve Antikorların Mikrobiyolojik Tanıda Kullanılması
7.Mikrobiyolojik materyallerin alınması, saklanması ve Laboratuvara Gönderilmesi
8.Kanın Mikrobiyolojik İncelenmesi
9.Üst ve Alt Solunum Yolu örneklerinin Mikrobiyolojik İncelenmesi
10.İdrar Örneklerinin Mikrobiyolojik İncelenmesi
11.Dışkı Örneklerinin Mikrobiyolojik İncelenmesi
12.Apse Örneklerinin İncelenmesi
13.Steril Vücut Sıvılarının İncelenmesi
14.Genital Örneklerin İncelenmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14570
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14570
Toplam156