Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MİK716 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin öğrenilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Sterilizasyon ve dezenfeksiyonla ilgili kavramları bilir
  2. Sterilizasyon yöntemlerini bilir
  3. Dezenfeksiyon yöntemlerini bilir
  4. Merkezi sterilizasyon ünitelerini bilir
  5. Antisepsiyi bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Başustaoğlu A, Kubar A, Yıldıran ŞT, Tanyüksel M. Editörler, Klinik Mikrobiyoloji (çeviri)’de, 9. Baskı, Ankara, Atlas Kitapçılık. 2009.
Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M. Editörler, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, 3. Baskı, İstanbul; Nobel Tıp Kitabevleri. 2008.
Tünger A, Çavuşoğlu C, Korkmaz M. Asya Mikrobiyoloji. 1. baskı, İzmir, Asya Tıp Kitabevi. 2005.
Bilgehan H. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi. Başarı Yayınları Fakülteler Kitabevi. 1994.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon konuları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonla ilgili terim ve kavramların tanımları
2.Sterilizasyon yöntemleri ve teknikleri
3.Sterilizasyon yöntemleri ve teknikleri
4.Sterilizasyonun monitörizasyonu
5.Sterilizasyon kontrolü
6.Dezenfektan maddeler
7.Dezenfektan maddeler
8.Dezenfektanların etki mekanizmaları
9.Dezenfektanların etki mekanizmaları
10.Dezenfektan testleri
11.Dezenfektan testleri
12.MSÜ’nün tasarımı ve işleyişi
13.MSÜ’nün tasarımı ve işleyişi
14.El hijyeni
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14570
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14570
Toplam156