Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FAR730 Psikofarmakolji ve Bağımlılığı 927001 1 2 0
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Ruh sağlığı hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaç gruplarını, bu ilaçların etki şekillerini, veriliş yollarını ve yan etkilerini, bağımlılık tür ve mekanizmalarını öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.S.Sırrı BİLGE
Öğrenme Çıktıları
  1. Ruh sağlığı hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaç gruplarını tanımlamak
  2. Psikiyatride kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını öğrenmek
  3. Psikiyatride kullanılan ilaç gruplarının yan etkilerini ve etkileşimlerini öğrenmek
  4. Psikiyatride kullanılan ilaçların bağımlılık yapma potansiyellerini öğrenmek
  5. Bu hastalıklarda ilaç kullanımına ilişkin literatür taraması yapmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Goodman and Gilman. Çeviri Süzer Ö. Tedavinin Farmakolojik Temeli. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2009.
2. Kayaalp, S.O. Akılcı tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji. Cilt 1-2. 13.baskı. Ankara: Pelikan yayıncılık; 2012.
3. Rang and Dale’s. Pharmacology. 6. Baskı. Philadelphia USA: Elsevier Limited; 2007.
4. Trevor A.J, Katzung B.G, Masters S: Katzung and Trevors Farmakoloji. Çeviri. ed. Altan M. 8. baskı. İstanbul Güneş Tıp kitapevleri 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ruh sağlığı hastalıklarında kullanılan ilaç grupları, etki mekanizmaları, yan etkileri, reçeteleme prensipleri, bağımlılık potansiyelleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sanstral sinir sistemi farmakolojisine giriş
2.Antidepresan ilaçlar 1
3.Antidepresan ilaçlar 2
4.Antipsikotik ilaçlar 1
5.Antipsikotik ilaçlar 2
6.Sedatif hipnotik ilaçlar 1
7.Sedatif hipnotik ilaçlar 2
8.Ara SINAV
9.İlaç bağımlılığı ve kötüye kullanımı 1
10.İlaç bağımlılığı ve kötüye kullanımı 2
11.Final sınavı
12.
13.
14.
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Toplam0