Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BİS702 Epidemiyolojik Araştırmalar 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Öğrencilerin, sağlık araştırmalarında bir yöntem bilimi olarak epidemiyoloji, temel epidemiyolojik araştırma tasarımları, bunların kullanım alanları ve temel veri kaynakları ile araştırma planlamanın temel prensipleri konularında bilgi kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Bir yöntem bilimi olarak epidemiyolojinin açıklanması
  2. Epidemiyolojik araştırmaların özelliklerine göre sıralanması
  3. Epidemiyolojik verilerin özelliklerini sayabilir
  4. Tanımlayıcı araştırmaların özelliklerini ve kısıtlılıklarını açıklayabilir
  5. Deneysel araştırmaların özelliklerini ve kısıtlılıklarını açıklayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Tezcan S. Epidemiyoloji. Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi. Halk Sağlığı Vakfı, Yayın No: 92/1 Ankara, 1992.
2. Rothman KJ, Greenland S. Modern Epidemiology. 2nd ed. Lippincot-Raven Publishers, Philadelphia, PA, 1998.
3. Hennekens, C.H., Buring, J.E. Epidemiology in Medicine. ISBN 0-316-35636-0. Little, Brown and Company, USA, 1987.
4. Güncel Makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Epidemiyolojinin tanımı, stratejileri, kullanım alanları; epidemiyolojik çalışma tasarımları; epidemiyolojik veri kaynakları ve ilgili özellikler; epidemiyolojik araştırma planında dikkat edilmesi gereken konular
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Epidemiyolojik araştırmaların genel özellikleri
2.Araştırmalarda konu seçimi, amaçların belirlenmesi, hipotez(ler)
3.Hipotezlerin sınanmasına ilişkin çalışmalar
4.Örnek araştırma raporlarının değerlendirilmesi
5.Epidemiyolojik araştırma planlama
6.Epidemiyolojik araştırmaların sınıflandırılması
7.Tanımlayıcı Araştırmalar
8.Analitik Araştırmalar
9.Deneysel Araştırmalar
10.Metodolojik (Geçerlik, Güvenilirlik) Araştırmalar
11.Epidemiyolojik veri kaynakları, özellikleri ve hataları kontrol yöntemleri
12.Makale eleştirisi
13.Epidemiyolojik verileri sunum teknikleri (tablo ve grafikler)
14.Uygulama ve Tartışma
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Derse Katılım1430
Uygulama/Pratik1410
Tartışma610
Soru-Yanıt610
Ev Ödevi210
Toplam730
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14342
Tartışma6530
Soru-Yanıt6424
Ev Ödevi236
Toplam150