Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BİS707 Genetik İstatistik 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bir kitlenin genetik yapısı, akrabalı yetiştirme, akrabalı yetiştirmenin sonuçları, Genetik Ortalama ve Varyanslar ile Heritabilite konularında bilgi vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Gen ve genotip frekansları hakkında bilgi sahibi olur
  2. Hardy Weinberg yasası hakkında bilgi sahibi olur
  3. Gen frekanslarının değişimi hakkında bilgi sahibi olur
  4. Akrabalı yetiştirme hakkında bilgi sahibi olur
  5. Kalıtım hakkında bilgi sahibi olur
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Toktamış Ö., 1995, Genetik ve Populasyon Genetiğine Giriş , Emel Matbaacılık, Ankara.
2. Crow J. F. And Kimura M., 1970, An Introduction to Population Genetics Theory, Harper and Row Publishers.
3. Li, C.C.,1972, Population Genetics,University of Chicago Press, U.S.A.
4. Balding, D. J. ,Bishop M. Ve Cannings , C., 2007, Handbook of Statistical Genetics, Wiley&Sons, Ltd. West Sussex, England.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bir kitlenin genetik yapısı, Hardy Weinberg yasası, Gen frekanslarının değişimi, Göç, mutasyon ve seleksiyon, Akrabalı yetiştirme, akrabalı yetiştirme ve akrabalık katsayıları, Genetik Ortalama ve Varyanslar, Heritabilite
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Rastgele Eşleşmeli Kitleler
2.Hardy-Weinberg Yasası
3.Dominans olması Durumunda Gen ve Genotip Frekanslarının Tahmini
4.Uygulamalar
5.İki Cinsiyette Başlangıç Gen Frekanslarının Farklı Olması Durumunda Hardy-Weinberg Yasası
6.Gen Frekanslarının Değişmesine Neden Olan Etkenler
7.Mutasyon
8.Mutasyon ve Seleksiyonun Birlikte Etkileri
9.Akrabalı Yetiştirme, Akrabalı Yetiştirme Sistemleri
10.Akrabalı Yetiştirme ve Akrabalık Katsayıları
11.Değerler ve ortalamalar
12.Varyanslar
13.Heritabilite
14.Uygulamalar ve Tartışma
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Derse Katılım1430
Uygulama/Pratik1410
Tartışma610
Soru-Yanıt610
Ev Ödevi210
Toplam730
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14342
Tartışma6530
Soru-Yanıt6424
Ev Ödevi236
Toplam150