Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BİS708 Hayvan Deneyleri Kurulması ve Analizi 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Öğrencilerin deneylerde hayvan kullanımını bilimsel ve etik açıdan değerlendirebilmesi, hayvan kullanımını gerekçelendirilebilmesi ve hayvan araştırmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata ulaşabilmesi ve elde edilen verileri analiz edebilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Araştırmalarda hayvan kullanımı ile ilgili etik sorun alanlarını tanımlayabilir
  2. Araştırmalarda hayvan kullanımı ile ilgili etik sorun çözme yollarını bilir.
  3. Araştırmalarda hayvan kullanımını gerekçelendirebilir.
  4. Alanla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata ulaşabilir.
  5. Elde ettiği sonuçları analiz edebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Bankowskı;Howard,J.N.(1984). Biomedical Research Involving Animals : Proposed International Guiding Principles (Proceeding of the XVIII CIOMS Round-table Conference), CIOMS, Geneva.
2. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete 13.12.2011-28141) Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı
3. Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete 06.07.2006-26220) Çevre ve Orman Bakanlığı
4. Kutlay, N.Y.(1996). Etik ve Hukuk Yönleriyle Deney Hayvanları, Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Hayvan deneylerinin etik ve bilimsel bütünlüğünü sağlamanın temeli olarak, yerine getirilecek ön gereklilikler ve uygulanacak ilkeler, örneklem büyüklüğünün hesaplanması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hayvan hakları kavramının tartışılması
2.Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi
3.Hayvan deneylerinin tanımlanması ve günümüzde hayvan deneyleri yapılan alanların belirlenmesi
4.Deney hayvanı
5.Araştırmacı-deney hayvanı ilişkisinde araştırmacı sorumluluğu
6.Laboratuvar hayvanları kullanım ilkeleri
7.Sağlık Bilimlerinde en çok hayvan deneylerinin yapıldığı alanlar ve yaşanan sorunlar
8.Hayvan Deneyleri Etik Kurulu’nun çalışma prensipleri
9.Deney hayvanı kullanım sertifikaları
10.OMÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Yönergesi
11.Konu ile ilgili ülkemizdeki etik ve yasal düzenlemeler
12.Hayvan Deneyleri İçin gerekli olan örneklem boyutunun hesaplanması
13.Hayvan deneylerinin planlanması
14.Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Derse Katılım1430
Uygulama/Pratik1410
Tartışma610
Soru-Yanıt610
Ev Ödevi210
Toplam730
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14342
Tartışma6530
Soru-Yanıt6424
Ev Ödevi236
Toplam150