Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BİS725 Yapısal Eşitlik Modelleri 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Yapısal esitlik modelleri ile ilgili temel bilgilerin ögretilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Yapısal eşitlik modellerinin temel kavramlarını bilmek
  2. Yapısal eşitlik modellerini tanımlamak ve uygulamak
  3. Yapısal eşitlik modellerini değerlendirmek
  4. Yapısal eşitlik modellerini geliştirmek
  5. İlgili istatistiksel yazılımları kullanmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Principles and practice of structural equation modeling / Rex B. Kline, New York: Guilford Press, 19982. Structural Equation Modeling: Foundations and extensions, David Kaplan, 2000 Sage Publications3. Structural equation modeling : concepts, issues, and applications / Rick H. Hoyle, Thousand Oaks : Sage Publications, c19954. A beginner's guide to structural equation modeling / Randall E. Schumacker, Richard G. Lomax, 20045. Basics of structural equation modeling / Geoffrey M. Maruyama, Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 1998
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel yapısal esitlik modellemesi kavramları, model tanımlama prosedürleri, path analizi ve uygulamaları, yinelemeli ve yinelemesiz modeller, ölçüm modelleri ve faktör analizi, tekli ve çoklu gruplarda yapısal esitlik modelleri, yapısal esitlik modellerinin varsayımları ve bu modellerde kestirim, hipotez testleri, modellerin uyum iyiliginin arastırılması ve gizli büyüme egrisi analizi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yapısal Eşitlik Modellemesine (YEM) Giriş
2.Temel YEM Teknikleri ve Yazılımı
3.Path Analizi. Korelasyon ve nedensellik, path modellerinin belirlenmesi
4.Path Analizi. Yinelemeli bir modelde ayrıntılı analizler, model uyumunun değerlendirilmesi
5.Ölçüm modelleri ve Faktör Analizi
6.Regresyon, path ve faktör analizinde yapısal eşitlik modellemesi yaklaşımı
7.Tekli ve Çoklu Gruplarda Yapısal Eşitlik Modelleri
8.Yapısal Eşitlik modelleri ile ilgili istatistiksel varsayımlar
9.Yapısal Eşitlik Modellerinde Kestirim
10.Yapısal eşitlik modellerini değerlendirme ve değiştirme
11.Yinelemesiz Yapısal Eşitlik Modelleri
12.Çok-aşamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi
13.Gizli Büyüme Eğrisi Modellemesi
14.Uygulama
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Derse Katılım1430
Uygulama/Pratik1410
Tartışma610
Soru-Yanıt610
Ev Ödevi210
Toplam730
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14342
Tartışma6530
Soru-Yanıt6424
Ev Ödevi236
Toplam150